TEMATSKA NEDELJA ZDRAVE HRANE

Povodom 16. oktobra, Svetskog dana zdrave hrane, u našoj školi, realizovana je tematska nedelja pod nazivom „Zdrava hrana“, u perodu od 17. – 21. oktobra 2022. godine.

Savremeni način života, nepravilna ishrana i fizička neaktivnost ostavljaju negativne posledice po zdravlje kako dece, tako i odraslih. Kako bismo podsetili učenike na osnovna pravila zdrave ishrane, naša škola se pridružila u obeležavanju ovog značajnog datuma.

U toku tematske nedelje održani su časovi iz sledećih predmeta: matematike, istorije, geografije, engleskog jezika, francuskog jezika, kuvarstva, agenciskog i hotelijerskog poslovanja, nauke o ishrani, a u pripremi završne priredbe učestvovali su članovi Učeničkog parlamenta i ekološke sekcije .

Ovom prilikom je istaknuta međupredmetna korelacija između nastavnih sadržaja vezanih za zdravu hranu. Događaj je i medijjski propraćen.

Tokom Tematske nedelje učenici koji su članovi ekološke sekcije pripremili su i prezentovali radove na temu „Zdrava hrana i turizam“. Na časovima ekološke sekcije je vođena debata na temu zdrave hrane. Potom su učenici uz pomoć profesorke izradili pano na temu piramida zdrave ishrane.

Danijela Mijailović

 

 

U realizaciji  su učestvovali  i učenici odeljenja 4-3  na času nauke o ishrani, gde je istovremeno održana i horizontalna nastava sa pedmetom kuvarstvo sa praktičnom nastavom. Čas su pratili, davali savete i sugestije nastavnici predmetne nastave: Joksimović Milena i Krpović Nebojša. Na času je praktično obrađena nastavne jedinica: Mineralne materije. Dnevne potrebe hrane.

Učenici su sami izračunali dnevne potrebe hrane na osnovu prethodno stečenih znanja, opredelili se za jela sa koprivom koja je bogata mineralnim materijama (Ca, K, Mg, Fe, Zn, Mn, Cu), sirom i pavlakom ( bogati proteinima i mastima, vitaminom D), projinim brašnom, jajima, tikvicama ( izvori ostalih vitamina, belančevina i ugljenih hidrata).

Znanja iz Kuvarstva su koristili za odabir odgovarajućih jela od koprive i proizvoda od mleka, za izradu normativa za odabrana jela, kao i za pripremanje istih. Prilikom pripreme jela, sam rad je kontrolisao profesor Kuvarstva, davao sugestije i  pružao stručnu pomoć.

 

Nebojša Krpović (Kuvarstvo) i

Milena Joksimović (Nauka o ishrani)

 

 

INDEKS ISHRANJENOSTI ( BMI )

BMI = TM /

TELESNA MASA  ( TM ) ODREĐUJE SE POMOĆU MEDECINSKE VAGE I IZRAŽAVA SE U KILOGRAMIMA

TELESNA VISINA ( TV ) ODREĐUJE SE POMOĆU VISINOMETRA I IZRAŽAVA SE U CENTIMETRIMA

Povodom nedelje zdrave hrane .matematičari su učestvovali u određivanju i merenju indeksa ishranjenosti. Anketu sam  radila u  jednom odeljenju iz četvrte godine. Učenici su mi davali svoje podatke tj svoju težinu i visinu i na osnovu ova dva podatka sam određivala indeks ishranjenosti. Na osnovu rezultata i date tabele sam im čitala da li su više ili manje gojazni ili su u granici normale. Rezultati su bili zadovoljavajući, svi učenici su bili u granici normalne ishranjenosti samo su dva učenika  bili na donjoj granici za predgojaznost. Na osnovu ove tabele profesorka biologije i profesor kuvarstva su držali predavanje o zdravoj ishrani.

Jasna Prljević

 

U svoje nastavne jedinice su i profesorke stranih jezika, engleskog i francuskog, uspele da na kreativan i zanimljiv način obrade temu zdrave hrane.

Engleski jezik – izveštaj

Francuski jezik – izveštaj

 

Na časovima agencijskog i hotelijerskog poslovanja u drugoj i trećoj godini turističko-hotelijerskih tehničara sproveden je niz aktivnosti tokom časova u Nedelji zdrave hrane. Učenici III4 odeljenja su u sklopu modula organizovanje poslovnih skupova, predstavili turističke manifestacije Srbije koje za temu imaju zdravu hranu. Kreativni radovi učenika izloženi su na centralnom panou u holu škole.

Učenici odeljenja II 4 napravili su pano na temu turizam i hrana gde su predstavili profil gastronomskog turiste i intenzitet turističkog doživljaja gastronomskih destinacija. Urađena je i prezentacija na temu gastronomski turizam, koju je tokom završne manifestacije u holu škole prezentovala učenica Jelena Kovačević.

 

Sofija Pavlović Luković

 

 

Profesorka Nerandža Jovičić je osmislila čas koji je uklopila u temu Nedelje. Prikazan je deo pripreme koji se odnosi na organizaciju časa:

 

UVODNI DEO ČASA:

Nastavnik ističe ciljeve časa i navodi inovacije koje želi da predstavi na času. Upoznaje učenike sa vežbom koja će se realizovati na času – Prilagođavanje hotelske ponude definisanim ciljnim grupama potorošača (hotelskim gostima).

Motiviše učenike za rad razgovorom, posredstvom koga će se uključiti u realizaciju konkretne vežbe.

Nastavnik navodi da hotelski gosti/potrošači najčešće od hotelske usluge/proizvoda žele i  očekuju:

–           Ono što su platili.

–           Nešto novo, nešto neočekivano, nešto što će pamtiti, nešto o čemu se priča.

–           Hotelsku ponudu koja pruža doživljaj.

 

GLAVNI DEO ČASA:

Info blok:

– Nastavnik navodi i objašnjava cilj poslovanja hotela – Dobit na bazi zadovoljenja potreba hotelskih gostiju;

– Definiše tržišne segmente tražnje (ciljne grupe potrošača);

– Objašnjava zadatke menadžmenta hotela;

– Navodi hotelske pakete koji se nude hotelskim gostima.

 

Vežba: Prilagođavanje hotelske ponude definisanim ciljnim grupama potorošača

(hotelskim gostima)

*Učenici zadatak rade izradom panoa koji je prilagođen obeležavanju tematske nedelje posvećene zdravoj ishrani.

Cilj vežbe: Praktično povezivanje i primenjivanje ranije stečenih znanja u izradi konkretne vežbe.

Nastavnik formira tri interaktivne grupe – ( 4 do 5 učenika u grupi).  Svakoj formiranoj grupi daje zadatak i potrebna uputstva; Prilikom kreiranja ponude učenici treba da budu kreativni i inovativni;Učenici u okviru grupe treba da podele aktivnosti vezane za izradu zadatka, zatim da se konsultuju i dogovore oko kreiranja ponude.

 

Zadaci:

 

Prva grupa:

Kreirajte hotelsku ponudu definisanoj ciljnoj grupi potorošača (hotelskim gostima).

Ponudu oblikujte na panou.

 

Ciljna grupa: PORODIČNI GOSTI (roditelji + 2 dece).

 

Ponuda treba da sadrži:

– Naziv hotelskog paketa

– Trajanje aranžmana

– Sadržaj hotelskog paketa (pansionske i vanpansionske usluge) prilagođen ciljnoj grupi.

– Fotografije hotelskog sadržaja.

 

 

Druga grupa:

Kreirajte hotelsku ponudu definisanoj ciljnoj grupi potorošača (hotelskim gostima).

Ponudu oblikujte na panou

 

Ciljna grupa: SPORTISTI

 

Ponuda treba da sadrži:

– Naziv hotelskog paketa

– Trajanje aranžmana

– Sadržaj hotelskog paketa (pansionske i vanpansionske usluge) prilagođen ciljnoj grupi

– Fotografije hotelskog sadržaja.

Treća grupa:

Kreirajte hotelsku ponudu definisanoj ciljnoj grupi potorošača (hotelskim gostima).

Ponudu oblikujte na panou

 

Ciljna grupa: DECA NA NASTAVI U PRIRODI

 

Ponuda treba da sadrži:

– Naziv hotelskog paketa

– Trajanje aranžmana

– Sadržaj hotelskog paketa (pansionske i vanpansionske usluge) prilagođen ciljnoj grupi

– Fotografije hotelskog sadržaja.

 

Nakon oblikovanja ponude, jedan učenik iz svake grupe prezentuje rad svoje grupe.

Nastavnik i učenici analiziraju prezentacije. Učenici iz druge grupe postavljaju pitanja i iznose svoje mišljenje o prezentovanom radu.

Nastavik iznosi svoje mišljenje i opšti utisak o praktičnom radu/prezentacijama učenika

ZAVRŠNI DEO ČASA:

Zajedničko izveođenje zaključka o značaju pravilne ishrane.

Domaći zadatak:

Učenici urađene panoe treba da istaknu u školskom holu.

Analiza i ocenjivanje aktivnosti učenika na času.

 

ANALIZA RADA NA ČASU (dopune i izmene značajne za budući rad nastavnika):

Učenici su realizovali zadate zadatke po grupama i na taj način dali svoj doprinos u obeležavanju

tematske nedelje posvećene zdravoj ishrani.

Prva gupa je prilagodila hotelsku ponudu ciljnoj grupi – sportisti košarkaši.

Druga gupa je prilagodila hotelsku ponudu ciljnoj grupi – deci na nastavi u prirodi.

Treća gupa je prilagodila hotelsku ponudu ciljnoj grupi – porodični gosti (roditelji + deca).

Učenici su bili aktivni i motivisani.

Atmosfera na času je bila radna i vesela.

 

Poruke koje su učenici poslali sa časa:

*,,Jedini način da očuvate zdravlje je da jedete šta želite, pijete šta ne volite i činite stvari koje radije ne biste“ – Mark Tven.

 

*,,Razuman se hrani da živi, a lud živi samo da se  hrani i goji.” – Meša  Selimović.

 

*„Koristi hranu koja telu prija i aktivnosti koja ga stimuliše“ Biotička.

 

Predmetni nastavnik: Nerandža Jovičić

 

 

 

Na času istorije u okviru tematske nedelje zdrava hrana učenici II 4 odeljenja su kroz prezentacije upoznati sa zdravom ishranom kroz različite istorijske periode. Učenica Jovana Lojanica pripremila je referat na temu gozba Nemanjića i na završnoj aktivnosti u holu škole, oblačila je kostim srednjovekovne srpske devojke i prezentovala pripremljenu gozbu. Gozbu Nemanjića za završnu manifestaciju pripremili su nastavnici Ljubomir Mitrašinović, Ninoslav Manojlović, Rosa Vukosavljević i Nebojša Krpović sa učenicima na časovima kuvarstva u kabinetu škole. (umesili su pogaću, kuvali pšenicu, bob, ječam i proso, servirali zakusku sa suvim mesom imlečnim proizvodima, med, suve šljive, orase, i sveže voće).

U pozadini na panou izložen je i rad profesorke Brankice Manojlović na temu ishrana sredljeg veka.

 

Predmetni nastavnik

Vesna Knežević

 

Povodom Nedelje zdrave hrane na časovima geografije i turističke geografije u 2/4, 3/4 i 3/5 predstavljene su prezentacije “Geografija u službi zdrave hrane” gde su prikazani aspekti geografskih istraživanja i dosadašnjih saznanja iz tih predmeta ali u službi zdrave hrane. Prikazan je reljef, klima, vode, zemljište i biljni i životinjski svet koji doprinosi razvoju i uzgoju mnogih kultura, specifičnog voća i povrća koje se može naći na našim prostorima.  Kako kroz te prirodne uslove tako i uslove i zahteve stanovništva koje živi vekovima na našoj teritoriji. Prikazali smo značaj geografije u savremenom životu, i benefite u učenju turističke geografije. Prikazali smo da naše stanovništvo održava tradiciju uzgajanja autentičnih kultura. Narod slavi pretke kroz održavanje turističkih manifestacija zdrave hrane. Na manifestacijama se izlažu proizvodi, običaji i prikazuje se tradicija i kultura određenih krajeva Srbije. Našli smo recepte tradicionalnih jela  pojedinih oblasti (regija). Dali smo i način njihove pripreme. Sve smo sjedinili kroz horizontalno učenje na časovima Kulinarstva, na kome je napravljena torta u granicama Republike Srbije ukrašene žitaricama, voćem i povrćem koja su autentična za određene prostorne celine Srbije.

Učenici si prikazali veliko interesovanje za ovaj projekat. Zanimljivo im je bilo da povezuju dosadašnje znanje i primene ga u nastavi i realnom životu. Kao budući Turistički i Kulinarski tehničari videli su kako i na koji način mogu da primene to znanje u svojim budućim zanimanjima na konkretnim primerima.

 

Predmetni nastavnik:

Jelena Turudić