Запослени у Школи

vis

Део колектива на излету 2016. године.

Наставни кадар

ред. бр.        Име и презиме Предмети које предаје
 1. Тања Лазић Српски језик и књижевност
2. Бранкица Манојловић Српски језик и књижевност
 3. Вера Ратковић Француски језик, комерцијално познавање робе
 4. Дубравка Ковачевић Енглески језик
 5. Ружица Топаловић Енглески језик
 6. Мирослав Јанковић Руски језик
 7. Александра Костић Уметничко обликовање
 8. Горан Драшковић Социологија,  устав и право грађана
 9. Весна Кнежевић Историја
 10. Биљана Лазаревић Историја уметности, ликовна култура
 11. Јасна Прљевић Математика
 12. Слободан Мићовић Математика
 13. Милован Милаћевић Рачунарство и информатика
 14. Јелена Марић Географија
 15. Снежана Шапоњић Физика
 16. Милена Јоксимовић Хемија, познавање робе
 17. Данијела Мијаиловић Биологија, здравствено васпитање, хигијена
 18. Владимир Мијаиловић Хигијена, здравствена култура
 19. Бранка Сокић Психологија, исхрана
 20. Горица Јојић Филозофија
 21. Мирјана Петровић Грађанско васпитање
 22. Никола Зечевић Верска настава
 23. Миломир Шопаловић Физичко васпитање
 24. Радован Рајевац Физичко васпитање
 25. Јела Павловић Стручни модули туристичким техничарима, професионална пракса
 26. Јелица Кузељевић Стручни модули туристичким техничарима, пословна економија, монетарна економија и банкарство, принципи економије
 27. Неранџа Јовичић Стручни модули туристичким техничарима, пословна економија
 28. Радица Богдановић Основи туриз и угоститељства ,рачуноводство
 29. Дана Павловић Маркетинг у туризму, основи економије, савремена пословна коресподенција, финансијско пословање, рачуноводство
 30. Катарина Луковић Стручни модули туристичким техничарима, предузетништво, хотелијерство, основи туризма и угоститељства
 31. Роса Вукосављевић Куварство са практичном наставом
 32. Небојша Крповић Куварство са практичном наставом
 33. Љубомир Митрашиновић Куварство са практичном наставом
 34. Нинослав Манојловић Куварство са практичном наставом, блок
 35. Драган Ковачевић Услуживање са практичном наставом, основи куварства,  економика и орг. предузећа, основи економије, пословна економија

 Ваннаставни кадар (директор, секретар, административно и техничко особље)

Ред. бр. Име и презиме Послови на којима ради
 1. Вишња Смиљанић Директор
 2. Татјана Миљановић – Кравић Секретар
 3. Вера Милић Шеф рачуноводства
 4. Градимир Басуровић Координатор практичне наставе
 5. Милан Бисић Домар и ложач
 6. Нада Кузељевић Помоћни радник
 7. Гордана Удовичић Помоћни радник
 8. Грозда Матовић Помоћни радник
 9. Станка Пишчевић Помоћни радник
 10. Милош Јездимировић Помоћни наставник
 11. Жељка Сузовић Помоћни наставник
 12. Тања Стаматовић Помоћни наставник
 13. Олга Гукић Помоћни наставник

Стручни сарадници

Ред. Бр. Име и презиме Послови на којима ради
 1. Бранка Сокић стручни сарадник
 2. Весна Џамбић библиотекар

kolege

Објављено у Ванредно школовање, О школи Означено са: ,

Архиве