Zaposleni u Školi

vis

Deo kolektiva na izletu 2016. godine.

Nastavni kadar

red. br.        Ime i prezime Predmeti koje predaje
 1. Tanja Lazić Srpski jezik i književnost
2. Brankica Manojlović Srpski jezik i književnost
 3. Vera Ratković Francuski jezik, komercijalno poznavanje robe
 4. Dubravka Kovačević Engleski jezik
 5. Ružica Topalović Engleski jezik
 6. Miroslav Janković Ruski jezik
 7. Aleksandra Kostić Umetničko oblikovanje
 8. Goran Drašković Sociologija,  ustav i pravo građana
 9. Vesna Knežević Istorija
 10. Biljana Lazarević Istorija umetnosti, likovna kultura
 11. Jasna Prljević Matematika
 12. Slobodan Mićović Matematika
 13. Milovan Milaćević Računarstvo i informatika
 14. Jelena Marić Geografija
 15. Snežana Šaponjić Fizika
 16. Milena Joksimović Hemija, poznavanje robe
 17. Danijela Mijailović Biologija, zdravstveno vaspitanje, higijena
 18. Vladimir Mijailović Higijena, zdravstvena kultura
 19. Branka Sokić Psihologija, ishrana
 20. Gorica Jojić Filozofija
 21. Mirjana Petrović Građansko vaspitanje
 22. Nikola Zečević Verska nastava
 23. Milomir Šopalović Fizičko vaspitanje
 24. Radovan Rajevac Fizičko vaspitanje
 25. Jela Pavlović Stručni moduli turističkim tehničarima, profesionalna praksa
 26. Jelica Kuzeljević Stručni moduli turističkim tehničarima, poslovna ekonomija, monetarna ekonomija i bankarstvo, principi ekonomije
 27. Nerandža Jovičić Stručni moduli turističkim tehničarima, poslovna ekonomija
 28. Radica Bogdanović Osnovi turiz i ugostiteljstva ,računovodstvo
 29. Dana Pavlović Marketing u turizmu, osnovi ekonomije, savremena poslovna korespodencija, finansijsko poslovanje, računovodstvo
 30. Katarina Luković Stručni moduli turističkim tehničarima, preduzetništvo, hotelijerstvo, osnovi turizma i ugostiteljstva
 31. Rosa Vukosavljević Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
 32. Nebojša Krpović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
 33. Ljubomir Mitrašinović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom
 34. Ninoslav Manojlović Kuvarstvo sa praktičnom nastavom, blok
 35. Dragan Kovačević Usluživanje sa praktičnom nastavom, osnovi kuvarstva,  ekonomika i org. preduzeća, osnovi ekonomije, poslovna ekonomija

 Vannastavni kadar (direktor, sekretar, administrativno i tehničko osoblje)

Red. br. Ime i prezime Poslovi na kojima radi
 1. Višnja Smiljanić Direktor
 2. Tatjana Miljanović – Kravić Sekretar
 3. Vera Milić Šef računovodstva
 4. Gradimir Basurović Koordinator praktične nastave
 5. Milan Bisić Domar i ložač
 6. Nada Kuzeljević Pomoćni radnik
 7. Gordana Udovičić Pomoćni radnik
 8. Grozda Matović Pomoćni radnik
 9. Stanka Piščević Pomoćni radnik
 10. Miloš Jezdimirović Pomoćni nastavnik
 11. Željka Suzović Pomoćni nastavnik
 12. Tanja Stamatović Pomoćni nastavnik
 13. Olga Gukić Pomoćni nastavnik

Stručni saradnici

Red. Br. Ime i prezime Poslovi na kojima radi
 1. Branka Sokić stručni saradnik
 2. Vesna Džambić bibliotekar

kolege

Objavljeno u Vanredno školovanje, O školi Označeno sa: ,

Arhive