image_pdfimage_print

Јавна набавка мале вредности 1/2016

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2016 Кратак опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара- намирница и прехрамбених произввода за потребе Угоститељско-туристичке школе у Чајетини, Сердара Мићића број 5. КОНКУРСНА Read more