Јавна набавка мале вредности 1/2016

image_pdfimage_print

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ БРОЈ 1/2016

Кратак опис предмета јавне набавке: Предмет јавне набавке мале вредности је набавка добара- намирница и прехрамбених произввода за потребе

Угоститељско-туристичке школе у Чајетини, Сердара Мићића број 5.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

за јавну набавку мале вредности – намирница и прехрамбени производи за школски ресторан на Златибору ЈНМВ бр. 1/2016

Допуна документације у вези јавне набавке 1-2016

 

ОДЛУКA О ДОДЕЛИ УГОВОРА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ (ДОБАРА)
РЕДНИ БРОЈ 1/2016