Javna nabavka male vrednosti 1/2016

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI BROJ 1/2016

Kratak opis predmeta javne nabavke: Predmet javne nabavke male vrednosti je nabavka dobara- namirnica i prehrambenih proizvvoda za potrebe

Ugostiteljsko-turističke škole u Čajetini, Serdara Mićića broj 5.

KONKURSNA DOKUMENTACIJA

za javnu nabavku male vrednosti – namirnica i prehrambeni proizvodi za školski restoran na Zlatiboru JNMV br. 1/2016

Dopuna dokumentacije u vezi javne nabavke 1-2016

 

ODLUKA O DODELI UGOVORA
U POSTUPKU JAVNE NABAVKE MALE VREDNOSTI (DOBARA)
REDNI BROJ 1/2016