Историјат Угоститељско туристичке школе

skolastara

Угоститељско – туристичка школа у Чајетини је једина средња школа на подруч ју ове општине. Ученици се школују за трогодишња и четворогодишња занимања. Одличан географски положај Чајетине тј. близина Златибора представља велику предност за ову средину и оправдава постојање наше школе.

Златибор као један од највећих туристичких центара у земљи не може без стручних кадрова које обезбедује наша школа.

Школа је отворена школске 1997/1998 године. Заједницким напором СО Чајетине, МЗ усмереног образовања и васпитања Региона, Месне заједнице и радних организација изградјена је функционална школска зграда монтажног типа са 13 уционица и пратећим просторијама површине 1130 метара квадратних. Заједничким напором и уз обилату финансијску помоц Земљорадничке задруге из Љубиша, изграђена је фискултурна дворана, чиме су створени повољни услови за наставу физичког васпитања ученика као и потреба грађана Општине за задовољавањем потреба за физичком културом и рекреацијом.

Опремљеност школе потребним намештајем је задовољавајуца школски колектив и ученици воде рачуна о њеном чувању.

Skolski restoran

Крајем 2010. године отворен је школски ресторан. Налази се на Златибору у самном центру на одличној локацији.

Ученици у ресторану обављају стручну праксу.