Међупредметна корелација

МЕЂУПРЕДМЕТНА КОРЕЛАЦИЈА ИЗМЕЂУ ЕКОНОМИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА И АГЕНЦИЈСКОГ И ХОТЕЛИЈЕРСКОГ ПОСЛОВАЊА

     Наставни садржаји – Појам и врсте средстава изучавају се из стручених предмета економика и организација предузећа и агенцијског и хотелијерског пословања, у другом разреду, образовни профил туристичко-хотелијерски техничар.

У циљу истицања корелације између наставних садржаја и оспособљавања ученика да примењују стечена знања на конкретним примерима, предметне наставнице, наведених предмета, одржале су заједнички час у одељењу II – 4, у петак 06. 12. 2019. године.

Ученици су у уводном делу часа одговорили на питања у  радним листовима, која су се односила на појам и поделу средстава. Затим су задужени ученици у паровима представили израђене РРТ презентације (средства предузећа) и на тај начин су стечена знања из економике и организације туристичких предузећа повезали са новим наставним садржајима из агенцијског и хотелијерског пословања – Економски чиниоци пословања хотела (кадрови и средства). У другом делу часа су помоћу круга за одлучивање одредили значај и важност поједних врста основних и обртних средстава. На крају часа су навели структуру основних и обртних средстава на примеру објекта где реализују практичну наставу.

Ученици су истакли да је час био занимљив, динамичан и изразили су жељу да реализујемо још оваквих часова.

По мишљењу предметних наставнца час је успешно реализован, оставарени су циљеви и исходи учења, истакнуте су међупредметне компетенције, ученици су били активни и мотивисани за рад, а атмосфера на часу је била радна и подстицајна.

IMG-2
МЕЂУПРЕДМЕТНА КОРЕЛАЦИЈА
slika 4
МЕЂУПРЕДМЕТНА КОРЕЛАЦИЈА
slika 3
МЕЂУПРЕДМЕТНА КОРЕЛАЦИЈА
IMG-1
МЕЂУПРЕДМЕТНА КОРЕЛАЦИЈА

 

 Предметне наставнице:

Неранџа Јовичић

Валентина Јанковић