Организовање скупова и пратећих услуга

Након усшешно реализованих активности и додељених задатака, на XXII Конгресу Кардиолога Србије, ученици образовног профила туристички техничар, трећи разред, позвани су да своја знања и вештине из могула Организовање скупова и пратећих услуга, покажу и демонстрирају на VIII КОНГРЕСУ ЗАШТИТА БИЉА (КОНГРЕСС ПО ЗАЩИТЕ РАСТЕНИЙ). Конрес се реализује у конгресном центру „Србија“ Златибор, у периоду од 25. – 29. 11. 2019. године.

 

n1
Регистрациони пулт, 24. 11. 2019. године.
Регистрациони пулт, 25. 11. 2019. године.
Регистрациони пулт, 25. 11. 2019. године.
Регистрациони пулт, 25. 11. 2019. године.
Регистрациони пулт, 25. 11. 2019. године.