Poseta Inovacionom biznis centru

POSETA INOVACIONOM BIZNIS CENTRU – ZLATIBOR

Učenici četvrtog razreda, obrazovni profil turističko-hotelijerski tehničar, sa predmetnom nastavnicom Nerandžom Jovičić, kalendarsku godinu i drugi blok praktične nastave, završili su posetom Inovacionom biznis centru Zlatibor.

Sastali smo se ispred Kulturnog centra Zlatibor, gde smo napravili zajedničku fotografiju, za početak današnjeg druženja.

Nakon fotografisanja, sačekao nas je Stojan Vuković, naš današnji domaćin i bivši učenik naše škole. Prezentovao nam je aktivnosti Inovacionog biznis centra. IBC je usmeren na razvoj mikro, malih i srednjih preduzeća, obezbeđujući usluge organizacije događaja, umrežavanja, obuke, korišćenja zajedničkog radnog prostora i sala za sastanke.

Potom su učenici postavljali pitanja, vezana za korišćenje usluga i podršku preduzetnicima koje pruža IBC Zlatibor.

U konferencijskoj sali, koja raspolaže sa najsavremenojom opremom i uređajima za organizovanje sastanaka, seminara ili drugih događaja edukativnog karaktera, napravili smo još jednu fotografiju.

U okviru Kulturnog centra, obišli smo galeriju i bioskop.

Zaključak: poseta je bila višestruko korisna za učenike.  Povezali su stečena znanja iz različitih predmeta: agencijsko i hotelijersko posovanje, preduzetništvo, organizovanje događaja i poslovne informatike. Upoznali su se sa najsavremenijim načinima poslovanja, kako poslovni ljudi mogu da spoje posao i odmor, kao i značajem ovog centra za turističku ponudu Zlatibora.

 

Učenici IV-2  i

predmetna nastavnica: Nerandža Jovičić