Protokol o prevenciji i zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja

LOKALNI MEĐUSEKTORSKI PROTOKOL O PREVENCIJI I ZAŠTITI DECE OD NASILJA, ZLOSTAVLJANJA I ZANEMARIVANJA NA TERITORIJI OPŠTINE ČAJETINA

grb

 

Opšti protokol za zaštitu dece od zlostavljanja i zanemarivanja donet je 2005. godine. Predstavlja značajan dokument koji pruža smernice svim relevantnim institucijama i organizacijama koje se bave decom i porodicom. Odnosi se i na javni i na privatni sektor, ali i na organizacije civilnog društva. Cilj mu je preduzimanje kvalitetnih i svrsishodnih prevntivnih i interventnih mera i instrumenata u zaštiti dece od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja. Ističe sprečavanje povrede jednog od osnovnih prava deteta prema Konvenciji o pravima deteta Ujedinjenih nacija, a to je pravo na život, opstanak i razvoj. Povrede mogu biti učinjene kroz sve oblike nasilja, zlostavljanja i zloupotrebe deteta. Detetu treba biti obezbeđena zaštita od fizičkog i mentalnog zlostavljanja i zanemarivanja, seksualnog iskorišćavanja, trgovine decom, iskorišćavanja i eksploatacije, vređanja ličnosti.

Kompletan dokument protokola preuzmite ovde