Učenje kroz praksu

Sticanje novih znanja, stavova i praktičnih veština u realnom radnom okruženju, predstavlja model usešnog obrazovanja učenika. Takav koncept školovanja kadrova primenjuje se u našoj školi. Jedan od primera je realizacija časova vežbi iz stručnog predmeta, Organizovanje skupova i pratećih usluga, 09. oktobra 2019. godine u HTP AD «Palisad» Zlatibor.

Hotel „Palisad“ se po bogatstvu svoje kongresne i turističke ponude ističe u organizaciji različitih vrsta skupova. Cilj današnje organizacije nastave je upoznavanja kongresnih sala i tehničke opremljenosti hotela za organizovanje skupova, povodom učešća učenika u aktivnostima vezanim za realizaciju kongresa Kardiologa Srbije.

Obišli smo četiri kongresne sale „Taru“, „Timok“, „Moravu“ i „Savu“. Videli smo najsavremeniju tehničku opremu koja je potrebna za realizaciju skupova: projektor, flipčart, projekciono platno, laptop, opremu za prevođenje, klima uređaj, pult za predavače, različit raspored stolova i stolica….

Zakljčak: Angažovanje učenika u realiziji predstojećeg kongresa, pokazuje vid dobre saradnje sa lokalnom turističkom privredom i da škola ima izuzetne uslove za obrazovanje kadrova u skladu sa zahtevima savremenog turističkog tržišta.

neraa
Hotel „Palisad“, učenici III-4 i predmetna nastavnica Nerandža Jovičić

 

Nerandža Jovicić