Uloga pedagoga u školi

Izgleda da posao stručne službe škole još uvek predstavlja veliku nepoznanicu. Najpre, u zavisnosti od broja učenika zavisi da li će škola da ima pedagoga ili psihologa, ili oba profila zanimanja. Kada postoje i pedagog i psiholog, radiće veoma sličan posao, ponekad toliko isprepletan – da vi, možda, nećete ni da primetite razliku.

Saradnja, a ne kazna. Najveća zabluda u vezi sa poslom školskog pedagoga jeste da se kod njega odlazi po kaznu ili grdnju. Taj negativan imidž potiče otuda jer je to zanimanje relativno novo u našem školskom sistemu, ali i zato što još uvek vlada uverenje da roditelj i učitelj najbolje znaju šta je dobro za dete u svakoj situaciji.

Šta obuhvata posao pedagoga?

Izvor informacija. Ako vi ne znate kada je vreme školskih raspusta, gde se planira ekskurzija, kada se naručuju udžbenici, ko od nastavnika i kada ima „otvorena vrata“, koji je procenat prolaznosti učenika te škole pri upisu u srednju školu… pedagog zna.

Posrednik u sukobima. Ukoliko vaše dete ima problem sa drugim detetom, pedagog ili psiholog će se uključiti kao posrednici, koji imaju mogućnost da obe strane u tom sukobu sagledaju objektivno koji imaju mogućnost da obe strane u tom sukobu sagledaju objektivno. U rešavanje sukoba uneće svoje iskustvo, bazirano na mnogim sličnim slučajevima. Naime, dok vi kao roditelj, opterećeni zaštitničkom ulogom prema detetu, ne možete da budete sasvim objektivni i racionalni, pedagog to može, mora i ume.

Pomoć u učenju. Ako mislite da su programi preobimni, da su pojedini nastavnici previše zahtevni, ako imate pritužbi na određenog nastavnika, ako vašem detetu treba pomoć u savladavanju pravila efikasnog učenja… pedagog i psiholog „uskaču“ u rešavanje takvih problema.

Savet. Iako je postalo školarac, vaše dete i dalje prolazi kroz različite faze odrastanja. Neke od njih mogu da vas iznenade, uplaše, zbune. Pedagog i psiholog znaju šta u kojoj fazi možete očekivati od deteta, kako se te prepreke prevazilaze, šta u sledećoj razvojnoj fazi možete da očekujete.

Razgovor sa pedagogom ili psihologom škole podrazumeva:

Poverljivost. Osim ako vi to ne zatražite, razgovor ostaje u intimi školske kancelarije. Ipak, imajte na umu da se svi radnici jednog kolektiva poznaju i podržavaju, pa i govore jedni drugima ono što misle da je u njihovom međusobnom interesu.

U našem društvu još uvek postoji predrasuda da je traženje stručne pomoći oblik sramote, jer to podrazumeva priznavanje sopstvene nemoći ili slabosti. Međutim, pedagozi i psiholozi su, pre svega, podrška – kako vaspitnom procesu koji realizuju nastavnici i učitelji, tako i vašem roditeljstvu. Iskoristite ih. Vi na to imate pravo! Ali i obavezu, ako želite najkvalitetnije odrastanje svog deteta.

Branka Sokić, pedagog
Branka Sokić, pedagog