Vanredni ispiti – jun 2018.

Petak, 08. 06. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik i književnost

(maturski pismeni rad)

08:00 Lazić Tanja, dežura na pismenom
Kuvarstvo 08:00 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Građansko vaspitanje 09:25 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

 

Ponedeljak, 11. 06. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Profesionalna praksa

(obrzovni profil konobar)

09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Nacionalne kuhinje 09:25 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Krpović Nebojša

Marketing u turizmu i ugostiteljstvu 09:25 Sokić Branka

Kovačević Dragan

Jovičić Nera

Maturski praktičan rad

(obrazovni profil kulinarski tehničar)

10:00 Jovičić Nera

Mitrašinović Ljubomir

Krpović Nebojša

Profesionalna praksa

(obrzovni profil kuvar)

10:00 Jovičić Nera

Mitrašinović Ljubomir

Krpović Nebojša

Matematika (pismeni) 10:35 Prljević Jasna, dežura na pismenom
Francuski jezik II (pismeni) 11:25 Ratković Vera, dežura na pismenom
Termin za usmeni deo ispita biće saopšten na pismenom delu ispita

 

Sreda, 13. 06. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (pismeni) 08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom

 

Četvrtak, 14. 06. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Turistička geografija 09:30 Jovičić Nera

Marić Jelena

Gojgić Jasmina

Turistička geografija – izborni predmet 09:30 Jovičić Nera

Marić Jelena

Gojgić Jasmina

Engleski jezik (usmeni) 11:20 Jovičić Nera

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

 

Petak, 15. 06. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Psihologija 08:35 Jovičić Nera

Sokić Branka

Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća 09:00 Sokić Branka

Luković Katarina

Jovičić Nera

 

Ponedeljak, 18. 06. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računarstvo i informatika 09:30 Jovičić Nera

Milaćević Milovan

Mijailović Vlade

Matematika (usmeni) 12:00 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

 

Utorak, 19. 06. 2018.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Biologija 11:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade