Vanredni ispiti u junu

 

Petak, 09. 06. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (pismeni) 09:45 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Računovodstvo (pismeni)Polažu učenici trećeg razreda 10:35 Pavlović Dana, dežura na pismenom
Računovodstvo (pismeni)Polažu učenici četvrtog razreda 10:35 Bogdanović Radica, dežura na pismenom
Hotelijerstvo 10:45 Sokić BrankaPavlović-Luković SofijaJovičić Nera

v

Ponedeljak, 12. 06. 2017.

NAZIV PREDMETA VRREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (pismeni) 09:45 Mićović Slobodan, dežura na pismenom
Srpski jezik i književnost (pismeni) 10:35 Manojlović Brankica, dežura na pismenom
Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 11:20 Jovičić NeraKrpović NebojšaVukosavljević Rosa

 

Sreda, 14. 06. 2017.

NAZIV PREDMETA VRREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Građansko vaspitanje 12:15 Jovičić NeraPetrović MiraSokić Branka
Usluživanje 13:00 Jovičić NeraKovačević DraganManojlović Ninoslav
Istorija 13:30 Jovičić NeraKnežević VesnaSokić Branka

 

Četvrtak, 15. 06. 2017.

NAZIV PREDMETA VRREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Maturski praktičan rad –ekonomski tehničar 10:30 Sokić BrankaBogdanović RadicaJovičić Nera
Računovodstvo (usmeni)Polažu učenici četvrtog razreda 10:30 Sokić BrankaBogdanović RadicaJovičić Nera
Sociologija sa pravima građana 11:05 Jovičić NeraDrašković GoranKravić Tanja
Poznavanje robe 11:20 Jovičić NeraJoksimović MilenaSmiljanić Višnja
Osnove poslastičarstva 12:15 Jovičić NeraKovačević DraganMitrašinović Ljubomir
Verska nastava 12:30 Jovičić NeraZečević NikolaSokić Branka

 

Petak, 16. 06. 2017.

NAZIV PREDMETA VRREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Zdravstvena kultura 08:40 Jovičić NeraMijailović DanijelaMijailović Vladimir
Nauka o ishrani 08:40 Jovičić NeraMijailović DanijelaMijailović Vladimir
Praktična nastava 09:00 Sokić BrankaJovičić NeraKuzeljević Jelica
Matematika (usmeni) 09:20 Jovičić NeraMićović SlobodanPrljević Jasna
Engleski jezik (usmeni) 10:00 Jovičić NeraTopalović RužicaKovačević Dubravka

 

Ponedeljak, 19. 06. 2017.

NAZIV PREDMETA VRREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Turistička geografija 09:45 Jovičić NeraMarić JelenaGojgić Jasmina
Poslovna informatika 11:00 Jovičić NeraMilaćević MilovanMijailović Vlade
Računovodstvo (usmeni)Polažu učenici trećeg razreda 11:20 Sokić BrankaPavlović DanaJovičić Nera
Poslovna ekonomija(izborni predmet) 11:20 Sokić BrankaJovičić NeraPavlović Dana
Nacionalna ekonomija 11:20 Sokić BrankaJovičić NeraPavlović Dana

 

Utorak, 20. 06. 2017.

NAZIV PREDMETA VRREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Statistika 10:35 Sokić BrankaMićović SlobodanJovičić Nera
Filozofija 12:45 Sokić BrankaJojić GoricaJovičić Nera
Turistička geografijaizborni predmet 13:00 Jovičić NeraMarić JelenaGojgić Jasmina

 

Sreda, 21. 06. 2017.

NAZIV PREDMETA VRREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Maturski praktičan rad –kulinarski tehničar 08:00 Jovičić NeraKrpović NebojšaMitrašinović Ljubomir