Ванредни кандидати – септембар 2019.

image_pdfimage_print

 

Српски језик и књижевност

 1. Јузбашић Вук, I разред, кулинарски техничар

 

Руски језик

 1. Терзић Миле, II разред, кувар

 

Енглески језик

 1. Табаица Данијела, III разред, кулинарски техничар

 

Математика

 1. Дацовић Љубица, III разред, угоститељски техничар
 2. Божовић Наташа, III разред, угоститељски техничар

 

Физичко васпитање

 1. Јузбашић Вук, I разред, кулинарски техничар
 2. Јанковић Тамара, IV разред, финансијски администратор

 

Историја

 1. Јузбашић Вук, I разред, кулинарски техничар

 

Социологија

 1. Божовић Наташа, III разред, угоститељски техничар

 

Познавање животних намирница

 1. Милић Будимир, II разред, кувар

 

Познавање робе

 1. Кравић Тамара, III разред, кулинарски техничар
 2. Табаица Данијела, III разред, кулинарски техничар

 

Исхрана

 1. Вуловић Душанка, I разред, кувар
 2. Јевтовић Милан, I разред, кувар

 

Здравствена култура

 1. Вуловић Душанка, I разред, кувар
 2. Јевтовић Милан, I разред, кувар

 

Екологија и заштита животне средине

 1. Терзић Миле, II разред, кувар

 

Хигијена

 1. Јузбашић Вук, I разред, кулинарски техничар

 

Пословна информатика у туризму и угоститељству

 1. Терзић Миле, II разред, кувар

 

 

Уметничко обликовање

 1. Табаица Данијела, III разред, кулинарски техничар

 

Психологија

 1. Табаица Данијела, III разред, кулинарски техничар

 

Грађанско васпитање

 1. Јанковић Тамара, IV разред, финансијски администратор

 

Верска настава

 1. Милић Будимир, II разред, кувар

 

Економика и организација предузећа – Нера

 1. Вујовић Драгана, II разред, кулинарски техничар

 

Куварство са практичном наставом

 1. Кравић Тамара, III разред, кулинарски техничар
 2. Вујовић Драгана, II разред, кулинарски техничар