Vanredni učenici – april 2019

Petak, 12. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ishrana 13:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

 

Ponedeljak, 15. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (pismeni) 11:25 Mićović Slobodan, dežura na pismenom
Ruski jezik II (pismeni)

Ruski jezik (pismeni)

12:15 Janković Miroslav, dežura na pismenom
Termin za polaganje usmenog dela ispita biće saopšten prilikom polaganja pismenog dela ispita.
Profesionalna praksa

(kuvar)

13:00 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

 

Utorak, 16. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računarstvo i informatika 11:25 Sokić Branka

Milaćević Milovan

Mijilović Vladimir

Istorija 12:20 Jovičić Nera

Knežević Vesna

Marić Jelena

Srpski jezik (pismeni) 13:05 Manojlović Brankica, dežura na pismenom

 

Sreda, 17. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Pravo 08:15 Jovičić Nera

Petrović Mira

Kravić Tanja

Profesionalna praksa

(turističko-hotelijerski tehničar, prvi razred)

11:20 Sokić Branka

Janković Valentina

Jovičić Nera

Verska nastava 13:15 Jovičić Nera

Zečević Nikola

Janković Valentina

 

 

 

 

 

Četvrtak, 18. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Hemija 08:45 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

Poznavanje robe 08:45 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

Srpski jezik (usmeni) 11:00 Sokić Branka

Manojlović Brankica

Lazić Tanja

 

Petak, 19. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Statistika 09:25 Jovičić Nera

Prljević Jasna

Mićović Slobodan

Osnovi ekonomije 10:30 Sokić Branka

Kovačević Dragan

Jovičić Nera

Usluživanje 10:35 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Osnove usluživanja 10:35 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 11:20 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

Kuvarstvo 11:20 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Krpović Nebojša

 

Ponedeljak, 22. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Prljević Jasna

Mićović Slobodan

Nacionalne kuhinje 13:00 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Vukosavljević Rosa

Osnove poslastičarstva 13:00 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Vukosavljević Rosa

 

 

 

 

 

Utorak, 23. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Preduzetništvo 09:10 Sokić Branka

Luković Katarina

Jovičić Nera

Ekonomika i organizacija preduzeća 09:25 Sokić Branka

Jovičić Nera

Pavlović Dana

Poslovna ekonomija 09:25 Sokić Branka

Jovičić Nera

Pavlović Dana

Osnovi turizma i ugostiteljstva 09:25 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Marketing u turizmu 09:25 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Engleski jezik (pismeni) 11:25 Kovačević Dubravka, dežura na pismenom
Turistička geografija 12:15 Jovičić Nera

Marić Jelena

Janković Valentina

Geografija 12:15 Jovičić Nera

Marić Jelena

Janković Valentina

Opšta turistička geografija 12:15 Jovičić Nera

Marić Jelena

Janković Valentina

 

Sreda, 24. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Psihologija 09:10 Jovičić Nera

Jojić Gorica

Sokić Branka

filozofija 09:10 Jovičić Nera

Jojić Gorica

Sokić Branka

Profesionalna praksa

(turističko-hotelijerski tehničar, drugi razred)

11:20 Sokić Branka

Janković Valentina

Jovičić Nera

Hotelijerstvo 11:20 Sokić Branka

Janković Valentina

Jovičić Nera

Sociologija sa pravima građana 11:40 Jovičić Nera

Drašković Goran

Jojić Gorica

 

 

 

 

Četvrtak, 25. 04. 2019.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Fizika 10:50 Jovičić Nera

Šaponjić Snežana

Smiljanić Višnja

Engleski jezik (usmeni) 11:30 Jovičić Nera

Kovačević Dubravka

Topalović Ružica

Biologija 13:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Higijena 13:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Zdravstvena kultura 13:00 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Likovna kultura 13:50 Jovičić Nera

Bogdanović Anastasija

Kostić Aleksandra

Umetničko oblikovanje 13:50 Jovičić Nera

Kostić Aleksandra

Bogdanović Anastasija