Вежбе туристичких техничара – посета туристичким објектима

image_pdfimage_print

Ученици трећег разреда, образовни профил туристички техничар, у оквиру часова вежби из Агенцијског и хотелијерског пословања, организовано су посетили Студентско одмаралиште „Ратко Митровић“ и конгресни центар виле „Романија“ на Златибору.

Циљ посете је био упознавање конгресно-туристичке понуде одмаралишта „Ратко Митровић“. Акценат је стављен на обилазак смештајних капацитета и просторија у којима се организују различити догађаји, као и упознавање техничке опремљености и других неопходних услова за организовање скупова и пратећих услуга.

У Студентском одмаралишту „Ратко Митровић“, срдачно нас је дочекала домаћица одмаралишта, Наташа Дуловић, која нам је представила конгресно-туристичку понуду одмаралишта.

Oдмaрaлиштe прeдстaвљa кoмплeкс сaстaвљeн oд 4 вилe кoje сe нaлaзe у бoрoвoj шуми нeдaлeкo oд цeнтрa Злaтибoрa. У објектима одмаралишта, поред смештаја и одмора студената, организују се конгреси, семинари и саветовања универзитетских наставника.

Вила „Романија“, конгресни центар, са две сале од по 250 места, са свим пратећим садржајима за организовање различитих скупова. Простор се може прилагодити потребама свих врста догађаја и опремљен је најмодернијом опремом. Сале имају савремену техничку опрему: LCD пројекторе и платна, флип чарт, интернет, микрофон, лаптопове, говорнице…

У једној сали ученици су симулирали улогу предавача и улогу учесника пословног скупа, након чега су се фотографисали.

nera nera2

Ученици у улози предавача


nera3

Ученици у улози учесника скупа  

  Након облиласка конгресних сала, обишли смо Вилу „Србија“, Вилу „Златибор“ и Вилу „Ловћен“

Ученици богатији за практична знања, захвалили су се запосленим на љубазности и издвојеном времену за презентовање одмаралишта и пожелели им пуно успеха у даљем пословању.

 

Неранџа Јовичић