Распоред писаних провера

ДРУГО ПОЛУГОДИШТЕ

1/3

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Енглески језик контролни задатак 1. 2. 2023. 1/02
Енглески језик писмени задатак 15. 3. 2023. 3/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 6. 4. 2023. 2/04
Енглески језик контролни задатак 26. 4. 2023. 5/04
Енглески језик контролни задатак 30. 5. 2023. 5/05

1/4

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Француски језик контролни задатак 2. 2. 2023. 1/02
Енглески језик контролни задатак 8. 2. 2023. 2/02
Агенцијско и хотелијерско пословање тестирање 6. 3. 2023. 2/03
Српски језик и књижевност контролни задатак 7. 3. 2023. 2/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 10. 3. 2023. 2/03
Математика писмени задатак 16. 3. 2023. 3/03
Пословна кореспонденција 1. grupa тестирање 22. 3. 2023. 4/03
Пословна кореспонденција 2. grupa тестирање 22. 3. 2023. 4/03
Енглески језик писмени задатак 29. 3. 2023. 5/03
Руски језик писмени задатак 20. 4. 2023. 4/04
Српски језик и књижевност контролни задатак 25. 4. 2023. 5/04
Енглески језик контролни задатак 3. 5. 2023. 1/05
Пословна кореспонденција 1. grupa практичан рад 10. 5. 2023. 2/05
Пословна кореспонденција 2. grupa практичан рад 10. 5. 2023. 2/05
Руски језик контролни задатак 11. 5. 2023. 2/05
Француски језик писмени задатак 11. 5. 2023. 2/05
Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 5. 2023. 3/05
Српски језик и књижевност контролни задатак 30. 5. 2023. 5/05
Енглески језик контролни задатак 31. 5. 2023. 5/05
Агенцијско и хотелијерско пословање тестирање 5. 6. 2023. 2/06

1/5

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Енглески језик контролни задатак 6. 2. 2023. 2/02
Енглески језик писмени задатак 27. 3. 2023. 5/03
Енглески језик контролни задатак 15. 5. 2023. 3/05
Енглески језик контролни задатак 12. 6. 2023. 3/06

2/1

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Француски језик писмена вежба 23. 1. 2023. 5/01
Математика контролни задатак 7. 2. 2023. 2/02
Српски језик и књижевност писмени задатак 22. 2. 2023. 4/02
Енглески језик контролни задатак 27. 2. 2023. 5/02
Канцеларијско пословање практичан рад 2. 3. 2023. 1/03
Математика писмени задатак 7. 3. 2023. 2/03
Обука у виртуелном предузећу практичан рад 14. 3. 2023. 3/03
Руски језик писмени задатак 20. 3. 2023. 4/03
Енглески језик писмени задатак 27. 3. 2023. 5/03
Рачуноводство у трговини писмени задатак 7. 4. 2023. 2/04
Принципи економије тестирање 25. 4. 2023. 5/04
Математика контролни задатак 28. 4. 2023. 5/04
Руски језик контролни задатак 15. 5. 2023. 3/05
Обука у виртуелном предузећу практичан рад 23. 5. 2023. 4/05
Канцеларијско пословање контролни задатак 25. 5. 2023. 4/05
Математика писмени задатак 2. 6. 2023. 1/06

2/4

Француски језик контролни задатак 23. 1. 2023. 5/01
Агенцијско и хотелијерско пословање Нера тестирање 2. 2. 2023. 1/02
Математика контролни задатак 6. 2. 2023. 2/02
Пословна кореспонденција Прва практичан рад 7. 2. 2023. 2/02
Пословна кореспонденција Друга практичан рад 7. 2. 2023. 2/02
Енглески језик контролни задатак 8. 3. 2023. 2/03
Француски језик писмени задатак 9. 3. 2023. 2/03
Математика писмени задатак 13. 3. 2023. 3/03
Пословна кореспонденција Друга практичан рад 14. 3. 2023. 3/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 14. 3. 2023. 3/03
Пословна кореспонденција Прва практичан рад 14. 3. 2023. 3/03
Руски језик писмени задатак 20. 3. 2023. 4/03
Српски језик и књижевност контролни задатак 27. 3. 2023. 5/03
Енглески језик писмени задатак 6. 4. 2023. 2/04
Пословна кореспонденција Друга практичан рад 11. 4. 2023. 3/04
Пословна кореспонденција Прва практичан рад 11. 4. 2023. 3/04
Математика контролни задатак 24. 4. 2023. 5/04
Економика и организација туристичких предузећа тестирање 27. 4. 2023. 5/04
Француски језик контролни задатак 8. 5. 2023. 2/05
Француски језик писмени задатак 15. 5. 2023. 3/05
Руски језик контролни задатак 15. 5. 2023. 3/05
Математика писмени задатак 22. 5. 2023. 4/05
Пословна кореспонденција Прва практичан рад 23. 5. 2023. 4/05
Српски језик и књижевност писмени задатак 23. 5. 2023. 4/05
Пословна кореспонденција Друга практичан рад 23. 5. 2023. 4/05
Енглески језик контролни задатак 25. 5. 2023. 4/05
Агенцијско и хотелијерско пословање Нера тестирање 31. 5. 2023. 5/05
Руски језик писмени задатак 1. 6. 2023. 1/06
Француски језик писмени задатак 1. 6. 2023. 1/06
Српски језик и књижевност контролни задатак 6. 6. 2023. 2/06

2/5

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Физика контролни задатак 24. 2. 2023. 4/02
Енглески језик контролни задатак 28. 2. 2023. 5/02
Физика контролни задатак 31. 3. 2023. 5/03
Енглески језик писмени задатак 4. 4. 2023. 2/04
Енглески језик контролни задатак 30. 5. 2023. 5/05

3/3

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Предузетништво контролни задатак 2. 3. 2023. 1/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 19. 4. 2023. 4/04
Предузетништво контролни задатак 27. 4. 2023. 5/04

3/4

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Агенцијско и хотелијерско пословање 2.група Софија тестирање 24. 1. 2023. 5/01
Српски језик и књижевност контролни задатак 26. 1. 2023. 5/01
Француски језик писмени задатак 2. 2. 2023. 1/02
Математика контролни задатак 3. 2. 2023. 1/02
Енглески језик контролни задатак 10. 2. 2023. 2/02
Руски језик писмени задатак 7. 3. 2023. 2/03
Психологија у туризму тестирање 9. 3. 2023. 2/03
Француски језик писмени задатак 21. 3. 2023. 4/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 23. 3. 2023. 4/03
Руски језик контролни задатак 28. 3. 2023. 5/03
Математика писмени задатак 31. 3. 2023. 5/03
Агенцијско и хотелијерско пословање 1.група Јелица тестирање 3. 4. 2023. 2/04
Енглески језик писмени задатак 7. 4. 2023. 2/04
Математика контролни задатак 21. 4. 2023. 4/04
Српски језик и књижевност контролни задатак 4. 5. 2023. 1/05
Руски језик писмени задатак 9. 5. 2023. 2/05
Српски језик и књижевност писмени задатак 11. 5. 2023. 2/05
Математика писмени задатак 12. 5. 2023. 2/05
Енглески језик контролни задатак 19. 5. 2023. 3/05
Агенцијско и хотелијерско пословање 1.група Јелица тестирање 29. 5. 2023. 5/05
Спољнотрговинско и девизно пословање тестирање 6. 6. 2023. 2/06

3/5

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Српски језик и књижевност контролни задатак 25. 1. 2023. 5/01
Математика контролни задатак 7. 2. 2023. 2/02
Енглески језик контролни задатак 22. 2. 2023. 4/02
Српски језик и књижевност контролни задатак 1. 3. 2023. 1/03
Математика писмени задатак 6. 3. 2023. 2/03
Психологија контролни задатак 9. 3. 2023. 2/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 29. 3. 2023. 5/03
Енглески језик писмени задатак 30. 3. 2023. 5/03
Математика контролни задатак 24. 4. 2023. 5/04
Српски језик и књижевност контролни задатак 3. 5. 2023. 1/05
Српски језик и књижевност писмени задатак 17. 5. 2023. 3/05
Енглески језик контролни задатак 18. 5. 2023. 3/05
Математика писмени задатак 22. 5. 2023. 4/05

4/1

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Математика контролни задатак 24. 1. 2023. 5/01
Математика писмени задатак 21. 2. 2023. 4/02
Енглески језик контролни задатак 22. 2. 2023. 4/02
Предузетништво контролни задатак 27. 2. 2023. 5/02
Српски језик и књижевност писмени задатак 2. 3. 2023. 1/03
Обука у виртуелном предузећу практичан рад 3. 3. 2023. 1/03
Маркетинг у трговини контролни задатак 9. 3. 2023. 2/03
Француски језик писмени задатак 21. 3. 2023. 4/03
Руски језик писмени задатак 21. 3. 2023. 4/03
Математика контролни задатак 28. 3. 2023. 5/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 30. 3. 2023. 5/03
Руски језик контролни задатак 4. 4. 2023. 2/04
Енглески језик писмени задатак 5. 4. 2023. 2/04
Обука у виртуелном предузећу практичан рад 7. 4. 2023. 2/04
Предузетништво контролни задатак 20. 4. 2023. 4/04
Математика писмени задатак 25. 4. 2023. 5/04
Енглески језик контролни задатак 3. 5. 2023. 1/05

4/2

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Математика контролни задатак 3. 2. 2023. 1/02
Српски језик и књижевност писмени задатак 10. 2. 2023. 2/02
Енглески језик контролни задатак 14. 2. 2023. 3/02
Агенцијско и хотелијерско пословање Нера – 2 група тестирање 1. 3. 2023. 1/03
Агенцијско и хотелијерско пословање Нера – 1 група тестирање 1. 3. 2023. 1/03
Француски језик писмени задатак 6. 3. 2023. 2/03
Руски језик писмени задатак 6. 3. 2023. 2/03
Математика писмени задатак 20. 3. 2023. 4/03
Руски језик контролни задатак 27. 3. 2023. 5/03
Француски језик писмени задатак 28. 3. 2023. 5/03
Енглески језик писмени задатак 31. 3. 2023. 5/03
Српски језик и књижевност писмени задатак 3. 4. 2023. 2/04
Руски језик писмени задатак 4. 4. 2023. 2/04
Математика контролни задатак 7. 4. 2023. 2/04
Агенцијско и хотелијерско пословање Нера – 1 група тестирање 3. 5. 2023. 1/05
Агенцијско и хотелијерско пословање Нера – 2 група тестирање 3. 5. 2023. 1/05
Математика писмени задатак 5. 5. 2023. 1/05
Енглески језик контролни задатак 9. 5. 2023. 2/05

4/3

Предмет Група Врста Датум Недеља у месецу
Филозофија тестирање 10. 2. 2023. 2/02
Енглески језик контролни задатак 13. 2. 2023. 3/02
Маркетинг у туризму контролни задатак 20. 2. 2023. 4/02
Српски језик и књижевност писмени задатак 23. 3. 2023. 4/03
Маркетинг у туризму контролни задатак 3. 4. 2023. 2/04
Енглески језик писмени задатак 7. 4. 2023. 2/04
Српски језик и књижевност контролни задатак 20. 4. 2023. 4/04
Српски језик и књижевност писмени задатак 28. 4. 2023. 5/04
Енглески језик контролни задатак 12. 5. 2023. 2/05