СПИСАК  ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА  У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ Понедељак, 19. 10. 2015. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА Уметничко обликовање 14:00 Јовичић НераШукиловић Биљана Богдановић Анастасија Уторак, 20. 10. 2015. НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА Основе куварства 09:25 Јовичић НераКрповић …

Списак ванредних испита у октобарском испитном року Read more »

  Време реализације Активности/Teme Начин реалзације Носиоци реализације септембар Анкетирање ученика заинтересованих за учествовање у раду     Радионица   Чланови секције, наставник Договор и усвајање плана рада секције Договор и усвајање распореда Упознавање ученика са детањним планом и програмом …

План рада програмерске секције за 2015/2016. годину Read more »

  ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ Септембар – кошаркашки став – које су врсте, како се изводи, примена -професори физичког васпитања Септембар – физичка припрема – стартна брзина, равномерно и прогресивно убрзање -професори физичког васпитања Октобар – трчање …

План рада спортске секције за 2015/2016. годину Read more »

  Време реализације Активности/Teme Начин реалзације Носиоци реализације септембар 1.План рада  за заинтересоване ученике Акција Чланови  рецитаторске секције, наставник 2.Ученици разговарају о песмама,учествовању на такмичењу беседништва. Акција Чланови  рецитаторске секције, наставник октобар 1.Ученици слушају на интернету јавно извођење песама Радионица …

План рада рецитаторске секције за 2015/2016. годину Read more »