Raspored dolazaka učenika u školu

Raspored dolazaka u školu učenika, koji nisu bili aktivni tokom nastave na daljinu, kao i učenika, koji bi želeli da odgovaraju i da poprave ocene :

 

Ponedeljak, 15.06.2020.

 

Vreme Predmet Profesor Odeljenje Učenici
09 : 00 Ruski jezik Janković Miroslav I 2 Gukić Duško
09 : 00 Fizika Tanović Dejan I 4 Didanović Danica
09 : 00 Fizika Tanović Dejan II 5 Savić Luka
09 : 00 Usluživanje Kovačević Dragan II 2 Alempijević Mihailo, Dimitrijević Danijela, Zarić Katarina
09 :00 Matematika Mićović Slobodan III 5 Šaponjić Stefan
09 : 45 Istorija Knežević Vesna II 5 Savić Luka
09 : 45 Usluživanje Manojlović Ninoslav I 2 Gukić Duško, Buljugić Bogdan, Jovanović Sofija, Makanjić Dušan, Stanić Tamara
09 : 45 Engleski jezik Topalović Ružica III 5 Šaponjić Stefan
10 : 30 Geografija Marić Jelena I 2 Gukić Duško, Buljugić Bogdan, Blagojević Nikola
10 : 30 Geografija Marić Jelena I 4 Nikolić Tara
10 : 30 Geografija Marić Jelena I 5 Javorac Milomir
10 : 30 Geografija Marić Jelena II 5 Savić Luka

 

 

Utorak, 16.06.2020.

 

Vreme Predmet Profesor Odeljenje Učenici
09 : 00 Zdravstvena kultura Mijailović Vladimir I 2 Gukić Duško, Buljugić Bogdan, Blagojević Nikola
11 : 00 Hemija Joksimović Milena I 2 Gukić Duško, Buljugić Bogdan, Blagojević Nikola, Makanjić Dušan
11 : 00 Hemija Joksimović Milena II 5 Savić Luka
11 : 00 Hemija Joksimović Milena III 5 Šaponjić Stefan, Milošević Nemanja, Marković Uroš