Ванредни кандидати – јун 2020.

image_pdfimage_print

 

СПИСАК  ВАНРЕДНИХ  КАНДИДАТА  У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

 

Енглески језик

 1. Станић Драгослав, III разред, кулинарски техничар
 2. Думић Јефто, IV разред, угоститељски техничар

 

Здравствена култура

 1. Ковачевић Милица, I разред, посластичар

 

Статистика

 1. Јанковић Тамара, IV разред, финансијски администратор

 

Математика

 1. Костић Давид, III разред, кувар

 

Физичко васпитање

 1. Костић Давид, III разред, кувар

 

Туристичка географија

1. Алексић Чедомир, III разред, кулинарски техничар

 

Познавање робе

 1. Станић Драгослав, III разред, кулинарски техничар
 2. Алексић Чедомир, III разред, кулинарски техничар

 

Психологија

1. Алексић Чедомир, III разред, кулинарски техничар

 

Маркетинг у туризму – Јелена

1. Думић Јефто, IV разред, угоститељски техничар

 

Социологија

1. Станић Драгослав, III разред, кулинарски техничар

 

Социологија са правима грађана

 1. Костић Давид, III разред, кувар

 

Рачуноводство – Катарина

1. Јанковић Тамара, IV разред, финансијски администратор

 

Хотелијерство – Катарина

1. Думић Јефто, IV разред, угоститељски техничар

 

Финансијско рачуноводствена обука – Јелица

 1. Јанковић Тамара, IV разред, финансијски администратор

 

Предузетништво – Давид

1. Чорбић Бошко, IV разред, туристички техничар

 

Куварство са практичном наставом

 1. Марјановић Лазар, I разред, кулинарски техничар
 2. Алексић Чедомир, II разред, кулинарски техничар
 3. Станић Драгослав, III разред, кулинарски техничар

 

Професионална пракса

 1. Костић Давид, II разред, кувар

 

Професионална пракса – Драган

1. Ковачевић Милица, I разред, посластичар

 

Посластичарство – Драган

1. Ковачевић Милица, I разред, посластичар

 

Услуживање са практичном наставом

1. Думић Јефто, IV разред, угоститељски техничар

 

Матурски практичан рад – Драган

 1. Божовић Наташа, IV разред, угоститељски техничар

 

Завршни испит

 1. Милић Будимир, кувар

 

Испит за проверу стручно-теоријских знања

 1. Кокоровић Никола, туристички техничар