Vanredni ispiti – jul 2020.

SPISAK  VANREDNIH  ISPITA  U JULSKOM ISPITNOM ROKU

 

Sreda, 08. 07. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (pismeni) 08:00 Mićović Slobo, dežura na pismenom
Francuski jezik II (pismeni) 08:00 Vera Ratković, dežura na pismenom

 

Četvrtak, 09. 07. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ustav sa pravima građana 08:00 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

Fizika 08:20 Jovičić Nera

Tanović Dejan

Smiljanić Višnja

Francuski jezik II (usmeni) 08:45 Jovičić Nera

Ratković Vera

Milojević Ivana

 

Petak, 10. 07. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Srpski jezik i književnost (pismeni) 08:00 Manojlović Brankica, dežura na pismenom
Geografija 09:00 Jovičić Nera

Marić Jelena

Marić David

Turistička geografija – izborni predmet 09:00 Jovičić Nera

Marić Jelena

Marić David

 

Ponedeljak, 13. 07. 2020.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (usmeni) 07:45 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

Srpski jezik i književnost 08:00 Jovičić Nera

Manojlović Brankica

Lazić Tanja

Verska nastava 08:25 Jovičić Nera

Zečević Nikola

 

Hemija 08:45 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

Istorija 09:00 Jovičić Nera

Knežević Vesna

 

Biologija 09:15 Jovičić Nera

Mijailović Vlade

Mijailović Danijela

Maturski praktičačn rad

(obrazovni profil: ugostiteljski tehničar)

09:30 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

Osnove usluživanja 09:30 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav