План рада еколошке секције за 2015/2016. годину

 

Време реализације Активности/Teme Начин реалзације Носиоци реализације
септембар Обележавање 16.септембра, Дана озонског омотача  

Радионица

 

Чланови еколошке секције, наставник
Уређење школског дворишта Радионица

 

Чланови еколошке секције, наставник
октобар Уређење школског дворишта Радионица

 

Чланови еколошке секције, наставник
Уређење школског дворишта Радионица  Чланови еколошке секције, наставник
новембар Обележавање 4.новембра, Дана климатских промена  Радионица

 

Чланови еколошке секције, наставник
Израда еколошких паноа Акција

 

Чланови еколошке секције, наставник
децембар Спречавање паљеља контејнера Радионица

 

Чланови еколошке секције, наставник
Вода као ресурс Акција

 

Чланови еколошке секције, наставник
јануар Представа: Озонске рупе Радионица Чланови еколошке секције, наставник
Фебруар Представа: Како испричати мајци о оштећењу озонског омотача Радионица

 

Чланови еколошке секције, наставник

 

Зелени талас Радионица 
Март Представа: Добро дрво Радионица

 

Чланови еколошке секције, наставник
Храна из природе Радионица

 

Чланови еколошке секције, наставник
Април Где, кад и зашто је УВ зрачење опасно?  

Радионица

 

Чланови еколошке секције, наставник
Обележавање 22.априла, Дана планете
Мај Изложба радова еколошке секције Радионица

 

Чланови еколошке секције, наставник
Изложба радова еколошке секције
Јун Обележавање 5. јуна, Дана заштите животне средине Радионица

 

Чланови еколошке секције, наставник