Plan rada ekološke sekcije za 2015/2016. godinu

 

Vreme realizacije Aktivnosti/Teme Način realzacije Nosioci realizacije
septembar Obeležavanje 16.septembra, Dana ozonskog omotača  

Radionica

 

Članovi ekološke sekcije, nastavnik
Uređenje školskog dvorišta Radionica

 

Članovi ekološke sekcije, nastavnik
oktobar Uređenje školskog dvorišta Radionica

 

Članovi ekološke sekcije, nastavnik
Uređenje školskog dvorišta Radionica  Članovi ekološke sekcije, nastavnik
novembar Obeležavanje 4.novembra, Dana klimatskih promena  Radionica

 

Članovi ekološke sekcije, nastavnik
Izrada ekoloških panoa Akcija

 

Članovi ekološke sekcije, nastavnik
decembar Sprečavanje paljelja kontejnera Radionica

 

Članovi ekološke sekcije, nastavnik
Voda kao resurs Akcija

 

Članovi ekološke sekcije, nastavnik
januar Predstava: Ozonske rupe Radionica Članovi ekološke sekcije, nastavnik
Februar Predstava: Kako ispričati majci o oštećenju ozonskog omotača Radionica

 

Članovi ekološke sekcije, nastavnik

 

Zeleni talas Radionica 
Mart Predstava: Dobro drvo Radionica

 

Članovi ekološke sekcije, nastavnik
Hrana iz prirode Radionica

 

Članovi ekološke sekcije, nastavnik
April Gde, kad i zašto je UV zračenje opasno?  

Radionica

 

Članovi ekološke sekcije, nastavnik
Obeležavanje 22.aprila, Dana planete
Maj Izložba radova ekološke sekcije Radionica

 

Članovi ekološke sekcije, nastavnik
Izložba radova ekološke sekcije
Jun Obeležavanje 5. juna, Dana zaštite životne sredine Radionica

 

Članovi ekološke sekcije, nastavnik