План рада историјско – географске секције за 2015/2016. годину

 

Време реализације Активности/Teme Начин реалзације Носиоци реализације
септембар
 • Презентовање плана рада и организација заинтересованих ученика
 

 

Радионица

 

Чланови историјско-географске секције, наставници
 • Излет до Потпећке пећине, Терзића авлије и Злакусе
 

Акција

Чланови историјско-географске секције, наставници
октобар
 • Посета библиотеци и предавање на тему“120 година организованог туризма на Златибору“
 

Акција

Чланови историјско-географске секције, наставници
Радионица

 

Чланови историјско-географске секције, наставници
новембар
 • Одлазак на Сајам туризма у Крагујевцу
 

Акција

 

Чланови историјско-географске секције, наставници
 • Посета Музеја у Ужицу, цркве, Галерије

 

 

Акција

 

Чланови историјско-географске секције, наставници
децембар
 • Учешће ученика на конкурсима везаним за географију и историју

 

 

Радионица

 

Чланови историјско-географске секције, наставници
 • Припрема Савиндана

 

 

Акција

 

Чланови историјско-географске секције, наставници
Фебруар
 • Одлазак на Сајам туризма у Београду
 

Радионица

 

 

Чланови историјско-географске секције, наставници

Март
 • Прављење различитих презентација са интересантним темама из области историје и географије нашег краја
 

Радионица

 

 

 

Чланови историјско-географске секције, наставници

Април
 • Прављење паноа и зидних новина(групни и индивидуални рад)
 

 

Радионице

 

 

Чланови историјско-географске секције, наставници

 • Ходочашћа и религиозни туризам(предавање, презентације и разговор)
Мај
 • Посета Стопића пећине
Акција Чланови историјско-географске секције, наставници
Јун
 • Обилазак Етно села Вранеши

 

 

Акција

 

Чланови историјско-географске секције, наставници