Plan rada programerske sekcije za 2015/2016. godinu

 

Vreme realizacije Aktivnosti/Teme Način realzacije Nosioci realizacije
septembar Anketiranje učenika zainteresovanih za učestvovanje u radu  

 

Radionica

 

Članovi sekcije, nastavnik
Dogovor i usvajanje plana rada sekcije
Dogovor i usvajanje rasporeda
Upoznavanje učenika sa detanjnim planom i programom rada
oktobar Osnovni algoritamski koraci Radionica

 

Članovi sekcije, nastavnik
Osnovne algoritamske strukture
Izrada proste algoritamske šeme
Izrada linijske algoritamske šeme
novembar Izrada razgranate algoritamske šeme Radionica Članovi sekcije, nastavnik
Izrada ciklične algoritamske šeme
Izrada složene  algoritamske šeme
Izrada složene  algoritamske šeme
decembar Razni programski jezici Radionica Članovi sekcije, nastavnik
Prevodioci i interpretatori
Struktura programskog jezika BASIC
Osnove programskog jezika BASIC
Komande programskog jezika BASIC
januar Izrada jednostavnih programa Radionica Članovi sekcije, nastavnik
Izrada jednostavnih programa
Februar Izrada programa za recepcijsko poslovanje Radionica Članovi sekcije, nastavnik
Izrada programa za recepcijsko poslovanje
Izrada programa za recepcijsko poslovanje
Izrada programa za recepcijsko poslovanje
Mart Izrada programa za poslovanje restorana Radionica Članovi sekcije, nastavnik
Izrada programa za poslovanje restorana
Izrada programa za poslovanje restorana
Izrada programa za poslovanje restorana
April Izrada programa za finansijsko-knjigovodstveno poslovanje Radionica Članovi sekcije, nastavnik
Izrada programa za finansijsko-knjigovodstveno poslovanje
Izrada programa za finansijsko-knjigovodstveno poslovanje
Izrada programa za finansijsko-knjigovodstveno poslovanje
Maj Izrada raznih programa prema interesovanju učenika Radionica Članovi sekcije, nastavnik
Izrada raznih programa prema interesovanju učenika
Sistematizacija gradiva
Analiza rada