План рада програмерске секције за 2015/2016. годину

image_pdfimage_print

 

Време реализације Активности/Teme Начин реалзације Носиоци реализације
септембар Анкетирање ученика заинтересованих за учествовање у раду  

 

Радионица

 

Чланови секције, наставник
Договор и усвајање плана рада секције
Договор и усвајање распореда
Упознавање ученика са детањним планом и програмом рада
октобар Основни алгоритамски кораци Радионица

 

Чланови секције, наставник
Основне алгоритамске структуре
Израда просте алгоритамске шеме
Израда линијске алгоритамске шеме
новембар Израда разгранате алгоритамске шеме Радионица Чланови секције, наставник
Израда цикличне алгоритамске шеме
Израда сложене  алгоритамске шеме
Израда сложене  алгоритамске шеме
децембар Разни програмски језици Радионица Чланови секције, наставник
Преводиоци и интерпретатори
Структура програмског језика BASIC
Основе програмског језика BASIC
Команде програмског језика BASIC
јануар Израда једноставних програма Радионица Чланови секције, наставник
Израда једноставних програма
Фебруар Израда програма за рецепцијско пословање Радионица Чланови секције, наставник
Израда програма за рецепцијско пословање
Израда програма за рецепцијско пословање
Израда програма за рецепцијско пословање
Март Израда програма за пословање ресторана Радионица Чланови секције, наставник
Израда програма за пословање ресторана
Израда програма за пословање ресторана
Израда програма за пословање ресторана
Април Израда програма за финансијско-књиговодствено пословање Радионица Чланови секције, наставник
Израда програма за финансијско-књиговодствено пословање
Израда програма за финансијско-књиговодствено пословање
Израда програма за финансијско-књиговодствено пословање
Мај Израда разних програма према интересовању ученика Радионица Чланови секције, наставник
Израда разних програма према интересовању ученика
Систематизација градива
Анализа рада