Plan rada sportske sekcije za 2015/2016. godinu

 

VREME REALIZACIJE AKTIVNOSTI/TEME NAČIN REALIZACIJE NOSIOCI REALIZACIJE
Septembar – košarkaški stav – koje su vrste, kako se izvodi, primena -profesori fizičkog vaspitanja
Septembar – fizička priprema – startna brzina, ravnomerno i progresivno ubrzanje -profesori fizičkog vaspitanja
Oktobar – trčanje – od 5 do 30 metara sa promenom pravca/smera – profesori fizičkog
Oktobar – tehnika izvođenja i  hvatanja lopte u mestu i kretanju – pivotiranje sa i bez lopte, zaustavljanje sa loptom u kretanju u stav -profesori fizičkog
Novembar – hvatanje, držanje, dodavanje lopte – hvatanje lopte sa jednom ili obe ruke -profesori fizičkog
Novembar – ubacivanje lopte u koš-šutiranja – šut na koš iz mesta, šut na koš iz vođenja -profesori fizičkog
Decembar – dodavanje i hvatanje lopte u kretanju – u paru do polovine i na celom terenu -profesori fizičkog
Decembar – vođenje, hvatanje i dodavanje lopte uz primenu košarkaškog dvokoraka – presing i napad protiv presinga -profesori fizičkog
Februar – sistemi igre u odbrani – zonska odbrana i napad na zonu -profesori fizičkog
Februar – blokade – vrste – statičke i dinamičke blokade -profesori fizičkog
Mart – odbrana čovek na čoveka i napad protiv iste – na jednoj polovini i na celom terenu -profesori fizičkog
Mart – presing i napad protiv presinga – presing na pola i na celom igralištu -profesori fizičkog
April – zonska odbrana i napad protiv zone – vrste zone -profesori fizičkog
Maj – kombinovana odbrana i napad protiv kombinovane odbrane – match-up -profesori fizičkog
Maj – igra – primena sistema igre u odbrani, primena sistema igre u napadu -profesori fizičkog