План рада рецитаторске секције за 2015/2016. годину

image_pdfimage_print

 

Време реализације Активности/Teme Начин реалзације Носиоци реализације
септембар 1.План рада  за заинтересоване ученике Акција Чланови  рецитаторске секције, наставник
2.Ученици разговарају о песмама,учествовању на такмичењу беседништва. Акција Чланови  рецитаторске секције, наставник
октобар 1.Ученици слушају на интернету јавно извођење песама Радионица Чланови  рецитаторске секције, наставник
2.Вежбање и рецитовање песама Акција Чланови  рецитаторске секције, наставник
новембар 1.Предлагање  ученика за Општинско такмичење Акција Чланови  рецитаторске секције, наставник
2.Читање песама,рецитовање и увежбавање Акција Чланови  рецитаторске секције, наставник
децембар 1.Увежбавање  програма за Савиндан Акција Чланови  рецитаторске секције, наставник
2.Ученици  праве  паное ,украшавају учионицу и ходник Акција Чланови  рецитаторске секције, наставник
Фебруар 1.Ученици  вежбају  нову представу коју су планирали да изведу за Дан жена или неку другу пригодну прилику. Акција Чланови  рецитаторске секције, наставник
2.Ученици вежбају за наступ на такмичењу беседништва. Акција
Март 1.Ученици се припремају за наступ на Општинском такмичењу. Акција Чланови  рецитаторске секције, наставник
2.Ученици вежбају дикцију,акценат и говор. Акција Чланови  рецитаторске секције, наставник
Април 1.Ученици  наступају на Општинском такмичењу у Чајетини. Акција Чланови  рецитаторске секције, наставник
Мај 1.Ученици  наступају на такмичењу у Косјерићу.2.Ученици  вежбају  за књижевне вечери које се сваке године организују у Градској библиотеци. Акција Чланови  рецитаторске секције, наставник
Јун 1.Ученици  праве паное са различитим књижевним темама.2.Ученици  предлажу нове песме за рецитовање.Професор доноси Антологије и бирају нове песме. Акција Чланови  рецитаторске секције, наставник