Plan stručnog usavršavanja

Plan stručnog usavršavanja

U toku školske 2015 / 2016. Ministarstvo prosvete je donelo novi Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju i sticanju zvanja nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika (u daljem tekstu Pravilnik). Pomenutim Pravilnikom je precizirano da je svaki nastavnik, vaspitač i stručni saradnik u svom 5 – godišnjem periodu ostvari 100 bodova za različite oblike stručnog usavršavanja.

Pedagoški kolegijum Škole je napravio svojevrsni „presek“ stanja, to jest pregledao je
sve sertifikate i uverenja, koje je svaki nastavnik i stručni saradnik dostavio u svoj dosije, a koji dokazuju kojim su vidovima stručnog usavršavanja nastavnici i stručni saradnici već prisustvovali pre stupanja na snagu ovog pravilnika, a u „svom 5 – godišnjem periodu“.
Ministarstvo je tačno preciziralo oblasti iz kojih je neophodno ostvariti određeni broj
bodova. Budući da je nemoguće odjednom ostvariti potreban broj bodova iz svih oblasti,
Pedagoški kolegijum je doneo odluku da u školskoj 2016 / 2017. akcenat po pitanju stručnog
usavršavanja stavi na sledeće oblasti :
1. Pohađanje oblika stručnog usavršavanja, koji razvija kompetencije za poučavanje i učenje
(K – 2).
2. Pohađanje oblika stručnog usavršavanja, koji razvija kompetencije iz podrške razvoju
ličnosti učenika (K – 3).
3. Pohađanje oblika stručnog usavršavanja, koji razvija kompetencije za komunikaciju i
saradnju (K – 4).
Oblici stručnog usavršavanja pod rednim brojevima 1, 2 i 3 spadaju u „obavezno stručno
usavršavanje“.

Šta to suštinski znači?
To znači da će u školskoj 2016 / 2017. što je moguće veći broj nastavnika pohađati
oblike stručnog usavršavanja iz navedenih oblasti. To naravno ne znači da će ostale
oblasti biti zanemarene. Svaki nastavnik će nastaviti stručno usavršavanje i iz ostalih
oblasti predviđenih Pravilnikom.

Svaki nastavnik je takođe napravio svoj lični plan stručnog usavršavanja, na osnovu
kojih je Pedagoški kolegijum doneo Plan stručnog usavršavanja nastavnika i stručnih
saradnika škole (van škole).

Miroslav Janković