Program rada istorijsko-geografske sekcije 2019/20.

 

Vreme realizacije  

Aktivnosti/Teme

Način realzacije Nosioci realizacije
 

septembar

–    Prezentovanje plana rada i

organizacija zainteresovanih učenika

 

Radionica

Članoviistorijsko- geografske sekcije, nastavnici
 

–      Izlet dobrodošlice za učenike prvog razreda na relaciji Avala-Beograd 21.9.

– Uređivanje zidnih novina

-Obeležavanje Dana čistih planina

– izlet do Potpećke pećine i poseta domaćinstvima u Zlakusi (sa pripremljenim mini predavanjima o ovim lokalitetima)28.9.

 

Akcija

 

Članoviistorijsko- geografske sekcije, nastavnici

 

oktobar

 

–    Pešačka tura na Zlatiboru

„Vrhovi Zlatibora“ i poseta lokalnih turističkih vrednosti povodom Dana pešačenja 12.10.

 

  • Poseta Beogradu (Sajam knjiga)26.10.
 

Akcija

Članovi

istorijsko-

geografske sekcije, nastavnici

Članovi

istorijsko-

geografske sekcije, nastavnici

 

novembar

 

– Poseta biblioteci,izožbama,pozorišnim predstavama i aktuelnim događajima u lokalnoj sredini

 

Akcija

Članovi

istorijsko-

geografske sekcije, nastavnici

–  Izada panoa za kabinete

–  Izlet Tara-Perućac-manastir Rača 16.11.

 

Akcija

Članoviistorijsko- geografske sekcije, nastavnici
 

decembar

–    Učešće učenika na konkursima

vezanim za geografiju i istoriju

 

Radionica

Članoviistorijsko- geografske sekcije, nastavnici
 

–    11.12.Obeležavanje Dana planina

– Novogodišnji kviz

 

Akcija

Članovi

istorijsko- geografske sekcije, nastavnici

 

Januar

Februar

 

–    Sumiranje rezultata rada u Prvom

polugodištu

  • Sajam turizma Beograd
 

Akcija

 

Članoviistorijsko- geografske sekcije, nastavnici

 

Mart

–      21.3.Svetski dan šuma

– 22.3. Svetski dan voda

– Poseta Beogradu(Sajam automobila)

 

Akcija

 

Članoviistorijsko- geografske sekcije, nastavnici

 

April

 

 

–      Izlet u VrnjačkuBanju i manastir Žiču 25.4.

-Obeležavanje Dana planete Zemlje 11.4. -pešačka tura

 

Akcija

 

Radionice

 

Članoviistorijsko-

 

 

 

Akcija

 

Predavanje

geografskesekcije,

nastavnici

–    Hodočašćaireligiozni

turizam(predavanje, prezentacije irazgovor)

 

Maj

 

–    Matrski izlet Drvengrad-Dobrun-Višegrad

 

Akcija

Članovi

istorijsko-

geografske sekcije, nastavnici

 

Jun

 

–    Sumiranje planiranih aktivnosti

 

Radionica

Članovi

istorijsko- geografske sekcije, nastavnici

 

Spisak zainteresovanih učenika biće dodat naknadno planu i programu sekcije.

Termini realizacije će biti određeni i prilagođeni rasporedu i odgovarajućim vremenskim prilikama.

 

Profesori

                                                                                                    Vesna Knežević i Jelena Marić