Програм рада историјско-географске секције 2019/20.

image_pdfimage_print

 

Време реализације  

Активности/Teme

Начин реалзације Носиоци реализације
 

септембар

–    Презентовање плана рада и

организација заинтересованих ученика

 

Радионица

Члановиисторијско- географске секције, наставници
 

–      Излет добродошлице за ученике првог разреда на релацији Авала-Београд 21.9.

– Уређивање зидних новина

-Обележавање Дана чистих планина

– излет до Потпећке пећине и посета домаћинствима у Злакуси (са припремљеним мини предавањима о овим локалитетима)28.9.

 

Акција

 

Члановиисторијско- географске секције, наставници

 

октобар

 

–    Пешачка тура на Златибору

„Врхови Златибора“ и посета локалних туристичких вредности поводом Дана пешачења 12.10.

 

  • Посета Београду (Сајам књига)26.10.
 

Акција

Чланови

историјско-

географске секције, наставници

Чланови

историјско-

географске секције, наставници

 

новембар

 

– Посета библиотеци,изожбама,позоришним представама и актуелним догађајима у локалној средини

 

Акција

Чланови

историјско-

географске секције, наставници

–  Изада паноа за кабинете

–  Излет Тара-Перућац-манастир Рача 16.11.

 

Акција

Члановиисторијско- географске секције, наставници
 

децембар

–    Учешће ученика на конкурсима

везаним за географију и историју

 

Радионица

Члановиисторијско- географске секције, наставници
 

–    11.12.Обележавање Дана планина

– Новогодишњи квиз

 

Акција

Чланови

историјско- географске секције, наставници

 

Јануар

Фебруар

 

–    Сумирање резултата рада у Првом

полугодишту

  • Сајам туризма Београд
 

Акција

 

Члановиисторијско- географске секције, наставници

 

Март

–      21.3.Светски дан шума

– 22.3. Светски дан вода

– Посета Београду(Сајам аутомобила)

 

Акција

 

Члановиисторијско- географске секције, наставници

 

Април

 

 

–      Излет у ВрњачкуБању и манастир Жичу 25.4.

-Обележавање Дана планете Земље 11.4. -пешачка тура

 

Акција

 

Радионице

 

Члановиисторијско-

 

 

 

Акција

 

Предавање

географскесекције,

наставници

–    Ходочашћаирелигиозни

туризам(предавање, презентације иразговор)

 

Мај

 

–    Матрски излет Дрвенград-Добрун-Вишеград

 

Акција

Чланови

историјско-

географске секције, наставници

 

Јун

 

–    Сумирање планираних активности

 

Радионица

Чланови

историјско- географске секције, наставници

 

Списак заинтересованих ученика биће додат накнадно плану и програму секције.

Термини реализације ће бити одређени и прилагођени распореду и одговарајућим временским приликама.

 

Професори

                                                                                                    Весна Кнежевић и Јелена Марић