Програм рада ученичког Парламента 2019/20.

image_pdfimage_print

СЕПТЕМБАР:

 

 • консултације са разредним старешинама о избору ученика који ће бити чланови парламента
 • конституисање парламента
 • избор руководства парламента
 • израда плана активности парламента

 

 

ОКТОБАР:

 

 • презентација о правима и обавезама ученика (чланови парламента у својим одељењима)
 • предлози чланова парламента о видовима сарадње са локалном заједницом
 • предлози чланова парламента о заједничким активностима са секцијама школе
 • предлози хуманитарних акција

 

 

 

 

НОВЕМБАР:

 

 • Анализа успеха и дисциплине ученика на крају првог тромесечја
 • Обележавање Дана средњошколаца (21. новембар)
 • Решавање конфликата – модел ненасилне комуникације
 • Учешће у организацији турнира у малом фудбалу на нивоу школе

 

ДЕЦЕМБАР:

 

 • Обележавање Светског дана борбе против сиде
 • Прикупљање новчаних прилога за новогодишње пакетиће за децу дневног центра „Зрачак“

 

ЈАНУАР:

 

 • учешће на обележавању школске славе – Светог Саве
 • анализа успеха и дисциплине ученика у првом полугодишту

 

ФЕБРУАР:

 

 • организовање квиза знања на нивоу школе
 • разговор о професионалној оријентацији
 • организовање предавања на тему „Учење учења“

 

МАРТ:

 

 • организовање предавања о значају физичке активности
 • акција чишћења школског дворишта
 • организовање јавног часа физичког вежбања

 

АПРИЛ:

 

 • анализа успеха и дисциплине на крају тромесечја
 • планирање прославе матуре
 • контакт са Црвеним крстом око предавања на тему трговине људима
 • договор са спортским секцијама око учешћа на Радничким спортским играма

 

МАЈ:

 

 • учешће чланова парламента у промоцији наше школе у основним школама
 • организовање матурантског плеса

 

ЈУН:

 

 • извештај о активностима током школске године
 • план рада за наредну школску годину
 • испраћај матураната

 

У току школске године могуће су измене и допуне плана рада Ученичког парламента.