Termini vanrednih ispita u maju

Petak, 19. 05. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računovodstvo (pismeni)

*Polažu učenici obrazovnog profila: ekonomski tehničar

(treći razred)

07:50 Pavlović Dana, dežura na pismenom
Muzička kultura 08:40 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Građansko vaspitanje 08:40 Jovičić Nera

Petrović Mira

Sokić Branka

Verska nastava 11:00 Jovičić Nera

Zečević Nikola

Sokić Branka

Kuvarstvo sa praktičnom nastavom 11:25 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Mitrašinović Ljube

Kuvarstvo 11:25 Jovičić Nera

Vukosavljević Rosa

Mitrašinović Ljube

 

Ponedeljak, 22. 05. 2017.

NAZIV PREDMETA VRREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Ekonomika turističkih i ugostiteljskih preduzeća 10:30 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Računovodstvo (usmeni)

*Polažu učenici obrazovnog profila: ekonomski tehničar

(treći razred)

10:30 Sokić Branka

Pavlović Dana

Jovičić Nera

Osnovi ekonomije 10:30 Sokić Branka

Jovičić Nera

Pavlović Dana

Srpski jezik i književnost

(pismeni)

11:25 Lazić Tanja, dežura na pismenom
Hotelijerstvo 14:40 Jovičić Nera

Pavlović Luković Sofija

Kuzeljević Jelica

 

Utorak, 23. 05. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (pismeni) 08:40 Topalović Ružica, dežura na pismenom
Likovna kultrura 13:50 Jovičić Nera

Lazarević Biljana

Kostić Aleksandra

Umetničko oblikovanje 13:50 Jovičić Nera

Lazarević Biljana

Kostić Aleksandra

 

Sreda, 24. 05. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Engleski jezik (usmeni)

 

09:25 Jovičić Nera

Topalović Ružica

Kovačević Dubravka

Srpski jezik i književnost

(usmeni)

12:15 Jovičić Nera

Manojlović Brankica

Lazić Tanja

Profesionalna praksa 13:00 Jovičić Nera

Kovačević Dragan

Manojlović Ninoslav

 

Četvrtak, 25. 05. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Matematika (pismeni) 10:35 Mićović Slobodan, dežura na pismenom
Turistička geografija 13:00 Jovičić Nera

Marić Jelena

Gojgić Jasmina

Geografija 13:00 Jovičić Nera

Marić Jelena

Gojgić Jasmina

 

Petak, 26. 05. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Istorija 08:40 Sokić Branka

Knežević Vesna

Jovičić Nera

Matematika (usmeni) 09:25 Jovičić Nera

Mićović Slobodan

Prljević Jasna

Biologija 09:50 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Zdravstvena kultura 09:50 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Nauka o ishrani 09:50 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

Ishrana 09:50 Jovičić Nera

Mijailović Danijela

Mijailović Vlade

 

 

Ponedeljak, 29. 05. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Poslovna ekonomija 10:20 Sokić Branka

Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Praktična nastava 10:20 Sokić Branka

Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Ekonomika i organizacija trgovinskih preduzeća 10:20 Sokić Branka

Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Spoljnotrgovinsko i devizno poslovanje 10:20 Sokić Branka

Jovičić Nera

Kuzeljević Jelica

Ustav i prava građana 11:20 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

Sociologija sa pravima građana 11:20 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

Sociologija 11:20 Jovičić Nera

Drašković Goran

Kravić Tanja

 

Utorak, 30. 05. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Računovodstvo (pismeni)

*Polažu učenici obrazovnog profila: trgovinski tehničar

(treći i četvrti razred)

12:15 Bogdanović Radica, dežura na pismenom
Poznavanje robe 12:15 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

Hemija 12:15 Jovičić Nera

Joksimović Milena

Smiljanić Višnja

 

Sreda, 31. 05. 2017.

NAZIV PREDMETA VREME POLAGANJA ISPITNA KOMISIJA
Kuvarstvo sa praktičnom nastavom

(Polaže samo Simović Matija III razred)

08:00 Jovičić Nera

Krpović Nebojša

Mitrašinović Ljube

Maturski praktičan rad

Obrazovni profil: kulinarski tehničar

08:00 Jovičić Nera

Krpović Nebojša

Mitrašinović Ljube

Računovodstvo (usmeni)

*Polažu učenici obrazovnog profila: trgovinski tehničar

(treći i četvrti razred)

11:20 Sokić Branka

Bogdanović Radica

Jovičić Nera

Maturski praktičan rad

Obrazovni profil: ekonomski tehničar

11:20 Sokić Branka

Bogdanović Radica

Jovičić Nera

 

 

Učenici, obrazovnog profila kulinarski tehničar, koji polažu maturski praktični rad, treba da dođu na konsultacije pre polaganja ispita kod predmetnog nastavnika, Krpović Nebojše