Угоститељски техничар

Угоститељски техничар

Током школовања на овом смеру акценат је на стручним предметима. За четири године ученици овог смера похађају укупно 1872 часа стручних предмета чије је савладавање неопходно за рад у ресторанима и сличним објектима.
Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање угоститељског техничара. 

Кратак опис посла угоститељског техничара:

Дочекује госте, смешта их, упознаје са избором јела и пића, прима наруџбине, послужује, наплаћује и љубазно их испраћа. Припрема и аранжира простор за ручавање. Води рачуна о уредности и хигијени инвентара у угоститељском објекту, као и о свом изгледу. Ради у сменама, понекад ноћу, у затвореним просторијама, отвореним терасама и баштама.  Води административно-књиговодствене послове у угоститељском привредном друштву. Ради стојећи и у покрету. При раду може бити изложен већим концентрацијама дуванског дима.

Угоститељски техничар ради сложеније и одговорније послове, има могућност напредовања и директну проходност на струковне или академске студије из области економије, туризма, хотелијерства итд. Конобар (трогодишњи смер) може наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија. Више о проходности за даље школовање погледајте   >овде<

Предмете које уче угоститељски техничари погледајте > овде <