Угоститељски техничар

image_pdfimage_print

Током школовања на овом смеру акценат је на стручним предметима. За четири године ученици овог смера похађају укупно 1872 часа стручних предмета чије је савладавање неопходно за рад у ресторанима и сличним објектима.
Школовање је четворогодишње и по завршеној четвртој години и положеној стручној матури ученици стичу звање угоститељског техничара. 

Кратак опис посла угоститељског техничара:

Дочекује госте, смешта их, упознаје са избором јела и пића, прима наруџбине, послужује, наплаћује и љубазно их испраћа. Припрема и аранжира простор за ручавање. Води рачуна о уредности и хигијени инвентара у угоститељском објекту, као и о свом изгледу. Ради у сменама, понекад ноћу, у затвореним просторијама, отвореним терасама и баштама.  Води административно-књиговодствене послове у угоститељском привредном друштву. Ради стојећи и у покрету. При раду може бити изложен већим концентрацијама дуванског дима.

Угоститељски техничар ради сложеније и одговорније послове, има могућност напредовања и директну проходност на струковне или академске студије из области економије, туризма, хотелијерства итд. Конобар (трогодишњи смер) може наставити студије искључиво на високим хотелијерским школама струковних студија. Више о проходности за даље школовање погледајте   >овде<

Предмете које уче угоститељски техничари погледајте > овде <