Ванредни испити – јун

СПИСАК  ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА  У ЈУНСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

 

Уторак, 11. 06. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Испит за проверу стручно-теоријских знања

(туристички техничар)

11:00 Павловић Јела

Марић Јелена

Богдановић Анастасија

 

Среда, 12. 06. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Српски језик (писмени) 08:00 Манојловић Бранкица, дежура на писменом
Завршни испит (кувар) 08:00 Митрашиновић Љубомир

Вукосављевић Роса

Екстерни члан

Грађанско васпитање 09:15 Јовичић Нера

Петровић Мира

Сокић Бранка

 

Четвртак, 13. 06. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Руски језик (писмени) 09:45 Јанковић Мирослав, дежура на писменом
Термин за полагање усменог дела испита биће саопштен приликом полагања писменог дела испита.
Српски језик (усмени) 10:45 Сокић Бранка

Манојловић Бранкица

Лазић Тања

Рачуноводство (писмени)

(образовни профил: економски техничар)

11:25 Павловић Дана, дежура на писменом

 

Петак, 14. 06. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Историја 10:00 Јовичић Нераа

Кнежевић Весна

Марић Јелена

Основе услуживања 10:30 Јовичић Нера

Ковачевић Драган

Манојловић Нинослав

Куварство са практичном наставом 10:50 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Крповић Небојша

Куварство 10:50 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Крповић Небојша

Професионална пракса

(кувар)

10:50 Јовичић Нера

Вукосављевић Роса

Крповић Небојша

Рачуноводство (писмени)

(образовни профил: трговински техничар)

12:15 Луковић Катарина, дежура на писменом

 

Понедељак, 17. 06. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (писмени) 09:45 Мићовић Слободан, дежура на писменом
Рачунарство и информатика 11:20 Јовичић Нера

Милаћевић Милован

Мијиловић Владимир

Основе туризма и угоститељства

(образовни профил: кувар)

11:35 Јовичић Нера

Марић Јелена

Јанковић Валентина

Туристичка географија 11:35 Јовичић Нера

Марић Јелена

Јанковић Валентина

Географија 11:35 Јовичић Нера

Марић Јелена

Јанковић Валентина

 

Уторак, 18. 06. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Психологија 09:00 Јовичић Нера

Сокић Бранка

Жугић Јелена

Рачуноводство (усмени)

(образовни профил: трговински техничар)

10:30 Сокић Бранка

Луковић Катарина

Јовичић Нера

Основе туризма и угоститељства

(образовни профил: кулинарски техничар)

12:40 Сокић Бранка

Павловић Дана

Јовичић Нера

Рачуноводство (усмени)

(образовни профил: економски техничар)

12:40 Сокић Бранка

Павловић Дана

Јовичић Нера

 

Среда, 19. 06. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Практична настава

(образовни профил: трговински техничар)

09:45 Сокић Бранка

Јовичић Нера

Луковић Катарина

Техника продаје и услуживање купаца 09:45 Сокић Бранка

Јовичић Нера

Луковић Катарина

Основи пословања у трговини 09:45 Сокић Бранка

Јовичић Нера

Луковић Катарина

 

Четвртак, 20. 06. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Хемија 13:00 Јовичић Нера

Јокисимовић Милена

Смиљанић Вишња

Познавање робе 13:00 Јовичић Нера

Јокисимовић Милена

Смиљанић Вишња

Уметничко обликовање 13:50 Јовичић Нера

Костић Александра

Богдановић Анастасија

 

Петак, 21. 06. 2019.

НАЗИВ ПРЕДМЕТА ВРЕМЕ ПОЛАГАЊА ИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (усмени) 13:00 Јовичић Нера

Прљевић Јасна

Мићовић Слободан