Ванредни испити – октобар 2023.

СПИСАК  ВАНРЕДНИХ  ИСПИТА  У ОКТОБАРСКОМ ИСПИТНОМ РОКУ

Среда, 18. 10. 2023.

НАЗИВ ПРЕДМЕТАВРЕМЕ ПОЛАГАЊАИСПИТНА КОМИСИЈА
Хигијена08:40Јовичић Нера, Мијаиловић Данијела, Мијаиловић Владимир
Здравствена култура08:40Јовичић Нера, Мијаиловић Данијела, Мијаиловић Владимир
Основе туризма и угоститељства10:35Сокић Бранка, Павловић Дана, Јовичић Нера
Маркетинг у туризму10:35Сокић Бранка, Павловић Дана, Јовичић Нера
Основи економије10:35Сокић Бранка, Јовичић Нера, Павловић Дана

Четвртак, 19. 10. 2023.

НАЗИВ ПРЕДМЕТАВРЕМЕ ПОЛАГАЊАИСПИТНА КОМИСИЈА
Ликовна култура13:50Јовичић Нера, Драговић Анастасија, Сокић Бранка
Историја уметности13:50Јовичић Нера, Драговић Анастасија, Сокић Бранка

Понедељак, 23. 10. 2023.

НАЗИВ ПРЕДМЕТАВРЕМЕ ПОЛАГАЊАИСПИТНА КОМИСИЈА
Руски језик (писмени)09:45Јанковић Мирослав, дежура на писменом
Термин за усмени део испита биће саопштен на писменом испиту.
Енглески језик (писмени)10:35Топаловић Ружица, дежура на писменом
Социологија13:50Јовичић Нера, Драшковић Горан, Кравић Татјана
Социологија са правима грађана13:50Јовичић Нера, Драшковић Горан, Кравић Татјана

Уторак, 24. 10. 2023.

НАЗИВ ПРЕДМЕТАВРЕМЕ ПОЛАГАЊАИСПИТНА КОМИСИЈА
Психологија08:40Јовичић Нера, Јојић Горица, Сокић Бранка
Психологија у туризму08:40Јовичић Нера, Јојић Горица, Сокић Бранка
Филозофија08:40Јовичић Нера, Јојић Горица, Сокић Бранка
Верска настава11:20Јовичић Нера, Стефановић Јовица, Сокић Бранка
Српски јези и књижевност (писмени)12:15Лазић Тања, дежура на писменом
Туристичка географија12:15Јовичић Нера Турудић Јелена Марић Јелена
Географија12:15Јовичић Нера Турудић Јелена Марић Јелена
Економска географија12:15Јовичић Нера Турудић Јелена Марић Јелена

Среда, 25. 10. 2023.

НАЗИВ ПРЕДМЕТАВРЕМЕ ПОЛАГАЊАИСПИТНА КОМИСИЈА
Хотелијерство10:55Сокић Бранка Луковић Катарина Јовичић Нера
Економика и организација предузећа10:55Сокић Бранка Луковић Катарина Јовичић Нера
Математика (писмени)11:25Мићовић Слободан, дежура на писменом
Рачунарство и информатика11:20Јовичић Нера Милаћевић Милован Мијаиловић Владе
Основе услуживања12:35Јовичић Нера Ковачевић Драган Манојловић Нинослав
Професионална пракса (кувар)12:50Јовичић Нера Вукосављевић Роса Ковачевић Драган
Агенцијско и хотелијерско пословање13:10Сокић Бранка Јовичић Нера Павловић-Луковић Софија

Четвртак, 26. 10. 2023.

НАЗИВ ПРЕДМЕТАВРЕМЕ ПОЛАГАЊАИСПИТНА КОМИСИЈА
Српски језик и књижевност (усмени)13:40Јовичић Нера Манојловић Бранкица Лазић Тања

Петак, 27. 10. 2023.

НАЗИВ ПРЕДМЕТАВРЕМЕ ПОЛАГАЊАИСПИТНА КОМИСИЈА
Куварство са практичном наставом07:50Јовичић Нера Крповић Небојша Митрашиновић Љубомир
Куварство07:50Јовичић Нера Крповић Небојша Митрашиновић Љубомир
Принципи економије09:10Сокић Бранка Кузељевић Јелица Јовичић Нера
Економика туристичких и угоститељских предузећа09:10Сокић Бранка Јовичић Нера Кузељевић Јелица
Енглески језик (усмени)09:45Јовичић Нера Топаловић Ружица Мандић Маријана

Понедељак, 30. 10. 2023.

НАЗИВ ПРЕДМЕТАВРЕМЕ ПОЛАГАЊАИСПИТНА КОМИСИЈА
Математика (усмени)09:25Јовичић Нера Мићовић Слободан Прљевић Јасна

Уторак, 31. 10. 2023.

НАЗИВ ПРЕДМЕТАВРЕМЕ ПОЛАГАЊАИСПИТНА КОМИСИЈА
Грађанско васпитање11:20Јовичић Нера Петровић Мира Сокић Бранка