Испитни рокови и припремни рад

image_pdfimage_print

Активности Време
Почетак школске године
  1. 09. 2016.
Први родитељски састанци
  1. – 06. 09. 2016.
Први класификациони период (І полугодишта) 01.09.2016. –  10.11.2016.
Завршетак І полугодишта 27.01.2017.
Зимски распуст 04.01.2017. – 06.01.2017.

30.01.2017. – 10.02.2017.

Почетак ІІ полугодишта 13.02.2017.
Дан Светог Саве
  1. 01. 2017.
Први класификациони период (ІІ полугодишта) 13.02.2017. – 07.04.2017.
Пролећни распуст 13.04.2017. – 17.04.2017.
Завршетак редовне наставе трећег рареда трогодишњег образовања и четвртог разреда 30.05.2017.
Завршетак наставе првог и другог разреда трогодишњег образовања и првог, другог и трећег разреда четворогодишњег образовања 20.06.2017.
Уручивање сведочанстава ученицима завршних разреда 01.06.2017.
Уручивање сведочанстава ученицима осталих разреда 28.06. 2017.
Припремна настава за поправне, завршне и матурске испите 31.05. – 06.06.2017.
Завршни матурски испити – јунски рок 07.06. – 14.06. 2017.
Поправни испити у јунском року за ученике завршних разреда 07.06. – 14.06.2017.
Припремна настава за разредне испите ученика завршних разреда 31.05. – 06.06.2017.
Разредни испити ученика завршних разреда 07.06. – 14.06. 2017.
Припремна настава за разредне испите ученика осталих разреда 21.06. –  23.06.2017.
Разредни испити ученика осталих разреда 26.06. – 29.06.2017.
Подела диплома ученицима 16.06. 2017.
Припремна настава за поправне испите у августовском року 17.08. – 23.08. 2017.
Поправни испити у августовском року 22.08. – 25.08. 2017.
Припремна настава за завршне и матурске испите у августовском року 21.08. – 23.08. 2017.
Завршни и матурски испити – августовски рок 24.08. – 29.08. 2017.
Испити ванредних ученика – септембарски рок 21.09. – 30.09.    2016.
Испити ванредних ученика – октобарски рок 21.10. – 31. 10.    2016.
Испити ванредних ученика – новембарски рок 21.11. – 30. 11.    2016.
Испити ванредних ученика – децембарски рок 21.12.  – 30. 12.   2016.
Испити ванредних ученика – јануарско – фебруарски рок 20.02. – 28. 02.   2017.
Испити ванредних ученика – мартовски рок 21.03.  – 31. 03.  2017.
Испити ванредних ученика – априлски рок 20.04.  – 27. 04 .  2017.
Испити ванредних ученика – мајски рок 23.05. – 31. 05.   2017.
Испити ванредних ученика – јунски рок 12.06.  – 19.06.   2017.
Испити ванредних ученика – августовски рок 21.08  – 29. 08.   2017.