Испитни рокови и припремни рад

Да се подсетимо:

Активности Време
Почетак школске године
  1. 09. 2015.
Први родитељски састанци
  1. 01. – 04.09. 2015.
Први класификациони период (І полугодишта) 01.09.2015. –  29.01.2016.
Завршетак І полугодишта 29.01.2016.
Зимски распуст 31.12.2015. – 08.01.2016.01.02.2016. – 12.02.2016.
Почетак ІІ полугодишта 17.02.2016.
Дан Светог Саве  27.01. 2016.
Први класификациони период (ІІ полугодишта) 17.02.2016. – 08.04.2016.
Пролећни распуст 28.04.2016. – 03.05.2016.
Завршетак редовне наставе трећег разреда трогодишњег образовања и четвртог разреда 01.06.2016.
Завршетак наставе првог и другог разреда трогодишњег образовања и првог, другог и трећег разреда четворогодишњег образовања 22.06.2016.
Уручивање сведочанстава ученицима завршних разреда 03.06.2016.
Уручивање сведочанстава ученицима осталих разреда 28.06. 2016.
Припремна настава за поправне, завршне и матурске испите 02.06. – 08.06.2016.
Завршни матурски испити – јунски рок 09.06. – 16.06. 2016.
Поправни испити у јунском року за ученике завршних разреда 09.06. – 16.06.2016.
Припремна настава за разредне испите ученика завршних разреда 10.05. – 17.05.2016.
Разредни испити ученика завршних разреда 18.05. – 23.05. 2016.
Припремна настава за разредне испите ученика осталих разреда 01.06. –  08.06.2016.
Разредни испити ученика осталих разреда 09.06. – 16.06.2016.
Подела диплома ученицима 17.06. 2016.
Припремна настава за поправне испите у августовском року 17.08. – 23.08. 2016.
Поправни испити у августовском року 19.08. – 26.08. 2016.
Припремна настава за завршне и матурске испите у августовском року 22.08. – 24.08. 2016.
Завршни и матурски испити – августовски рок 25.08. – 30.08. 2016.
Испити ванредних ученика – септембарски рок 21.09. – 30.09.    2015.
Испити ванредних ученика – октобарски рок 21.10. – 30. 10.    2015.
Испити ванредних ученика – новембарски рок 20.11. – 30. 11.    2015.
Испити ванредних ученика – децембарски рок 21.12.  – 30. 12.   2015.
Испити ванредних ученика – јануарско – фебруарски рок 22.02. – 29. 02.   2016.
Испити ванредних ученика – мартовски рок 21.03.  – 31. 03.  2016.
Испити ванредних ученика – априлски рок 20.04.  – 27. 04 .  2016.
Испити ванредних ученика – мајски рок 23.05. – 31. 05.   2016.
Испити ванредних ученика – јунски рок 15.06.  – 22.06.   2016.
Испити ванредних ученика – августовски рок 22.08  – 29. 08.   2016.