Школски календар значаjних активности у школи

Да се подсетимо:

 • Класификациони периоди: 06.11.2015. ; 29.01.2016. ; 04.2016. ;  22.06.2016.
 • Време реализације екскурзија по разредима:

 

 • трећи разред:      26.09. – 09. 2015. Северна Грчка
 • У току школске године планирано је и да се изведу једнодневни излети:
  • Сајам туризма у Новом Саду – септембар 2015.
  • Сајам туризма у Крагујевцу – новембар 2015.
  • Сајам туризма у Београд – фебруар 2016.
  • Посета Злакуси, Етно селу Сирогојно и Стопића пећини – септембар 2015 и април 2016.
  • Посета Вишеграду – октобар 2015. и мај 2016.

 

 • организовање припремне наставе: припремна настава се организује из свих предмета из којих ученици падну на поправни испит или разредни испит са фондом 10% од укупног броја часова, као и 5% од укупног броја часова из стручних предмета из којих се полаже завршни испит и матурски испит. Евиденција о одржаним часовима се води у посебној књизи наставних и ваннаставних активности. Настава се организује непосредно пре полагања испита.
 • Такмичења: сваке године школа учествује на Републичком такмичењу за угоститељске и туристичке школе. Календар организовања такмичења прописује Заједница школа у другом полугодишту.
 • Ученици школе и наставници практичне наставе учествују у свим културним активностима које организује библиотека „Љубиша Р. Ђенић“, Културно – спортски центар и Скупштина општине Чајетина, Туристичка организација Златибор.
 • На основу Правилника о календару образовно васпитног рада средње школе за школску 2015/2016. годину неопходно је да сваки радни дан буде заступљен 37 пута. Због тога ће у среду 30.12.2015. часови ће бити замењени часовима од понедељка.
 • Планиране су радне суботе за надокнаду екскурзије ученика трећег разреда, смер економски техничар:

 

10.10.2015.  часови од понедељка
05.12.2015.  часови од уторка
20.02.2016.  часови од среде