Извештај о присуству Пројекту

image_pdfimage_print

Извештај о присуству Пројекту “Презентација квалитета образовно-васпитног рада школе, као Ресурсног центра одабраног од стране Министарства просете, науке и технолошког развоја   из подручја рада Економија , право и администрација“

 

Циљ пројекта који  реализује МПНТР  и Друга Економска школа из Београда као ресурсни центар Министарства је: преношење знања, квалитета, искуста и примера добре  праксе, међусобно учење као и размена међу учесницима свих наведених елемената.

Презентација је одржана 13. 12. 2108. г. У Чачку, у просторијама Чачанске Гимназије.

Циљна група су школе Западне Србије из подручја рада Економија , право и администрација

Друга економска школа је предвођена Директором Дејаном Недићем и професорима економске групе предмета представила Виртуелну праксу која се као пилот програм реализује у овој школи , Економијаду ( 2014.г.били домаћини), те пројекте у области наставе физичког васпитања.

Обуком о Виртуелној пракси учесницима је презентовано шта је виртуелна пракса, ко у актери ВП, како стврити тим и који су кораци  у спровођењу ВП.

Виртуелна пракса подразумева обављање практичне наставе применом саремене информационе технологије. То је пракса  online где се користе email, WhatsAPP, Viber Skype .

Виртуелна пракса намењена је ученицима којима је потребна додатна подршка : спортисти, деца из сеоских средина, са здравственим проблемима, талентована деца нпр. у рачунарству….

Актери БП су:

 1. Ученици који је потребна додатна подршка
 2. наставници
 3. ментор из привреде( компаније)

Након што се идентификују ученици мојима је потребна подршка , приступа се

кораку –планирање ВП-е који подразумева:

 • Састанак директора , наставника и ментора
 • Споразум о ВП-и
 • Дефинисање исхода за ВП

Ту је предствљена БОШ-Београдска отворена школа  која помаже и повезује  школу и тржиште рада као и VIVET  са платформом којој можемо да приступимо на следећем линку: http://www.platform.vivet-project.eu/index.php.

Пројекат ВИВЕТ предвиђа виртуелну платформу која пружа оквир за обављање задатака, учење и комуникацију. Ученици, њихови наставници и ментори из компанија током трајања праксе активности предвиђене планом и програмом праксе прате и обављају путем платформе. Осим сегмента посвећеном задацима и активностима на пракси, ученици путем различитих канала комуникације који се налазе на платформи комуницирају са својим наставницима и менторима, али и консултују лекције и материјале који се тамо налазе.

ДЕШ има сарадњу са СИНХРОНО МИ ДОО ( Београд)

 1. корак припрема ученика
 2. избор настаника

4.Одређивање начина комуникације( препорука је да ипак постоји физички контакт бар једном настаника и ментора као и по потреби).

 

 1. ИЗРАДА ПЛАНА И ПРОГРАМА ВП-Е

ВП не мора у 5 дана већ само дефинисати рокове који се поштују.Наставник има највише посла око израде пројектног плана Виртуелне праксе  где се планира редни број теме, назив теме, сход, активности ученика, наставника и ментора.

 1. корак одржавање ВП.

НПР: евидентирање пословних резултата ;ментор шаље ученику материјал о резултатима свог предузећа, ученик води дневник,консултује се са настаником, пита, тражи помоћ, насатник пружа објашњења, помаже ученику око недоумица ,…

 1. корак израда дневника
 2. корак оцењивање на основу чек листе за вредновање Дневника рада ( препорука да наставници практ. Наставе утврде јединствену чек листу за оцењивање чде имамо редновање теоријског аспекта теме, практична обрада података и документацију)
 3. корак- завршетак рада и повратне информације од свих актера( ту смо имали прилику да видмо образац мишљења ментора и Дневник рада од неколицине ученика ДЕШ-а)

Након ове радне фазе имали смо прилику да од Директора Милибора Саковића чујемо о Економијади: пројекат „Економијада „, који се реализује од 2009.г на иницијативу Средње економске школе из Сарајева и представља  регионални сусрет економских школа. У оквиру овог пројекта  донета је ПОВЕЉА  којом  се промовише знацај успостављања сарадње са економским школама из региона и државе, те обогацивање те сарадње посетама, разменема уценика и искустава у настави и пракси. Један од битних циљева је оснивање асоцијације економских школа на нивоу државе и региона.

Друга економска школа је представила своје искуство и начин организације Економијаде  2014.г.

Економско –трговинска школа из Новог Пазара представила е пројекте Ерасмус +  “Friendship, learning and practice between a developed country and a developing country “ обаљање стручне праксе у Олденбургу као и online недељу која се реализује у овој школи. Суштина online недеље је да се лекције откуцају у Wordu са питањима и задацима и то поставе на систем, прате рад ученика, отклањају техничке сметње, реализују  online недељу , те на крају анализирају резултате и анкетирау ученике о квалитету оваквог начина рада.

Последњи део обуке тј. презентације односио се на наставнике Физичког васпитања и предлог ДЕШ-е за увођење образовног профила економски техничар-одељење за спортисте . Настаници Физичког васпитања из Друге економске школе представили су своје идеје за побољшање настае физичког и подизање свести код узеника о потреби здравог живота и вези менталног и физичког здравља за успеђну наставу других предмета. Представљена је организација наставе физичког васпитања у де смене у балону и две спојене учионице, поделу на групеМ/Ж, међупредметне компетенције( Статистика-Физичко васпитање, Примена протокола о правилима која важе на часовима физичког-како побољшати мотивисаност ученика да и учествују на часовима физичког,како се пружити помоћ ученицима и која су правила када ученик не може да ради вежбе,  носе опрему, уведен термин суботом за бављење спортом, спровођење анкета о здравој исхрани, породичним однсима,тучествовање на такмичењима-светско школско првенство у фудбалу-Праг, сарадња са школама из Вараждина, Сарајева те планове ѕа сарадњу у будућности, остварења у спорту на држаним иградским такмичењима ове школе).

Учесници су постаљали питања и дискутовали, размењивали искуства  након чега је уследила подела сертификата који имају облик интерног стручног усаршавања.

 

                                 Подносилац извештаја

                                                                                  Јелица Кузељевић

                                                                       Дана Паловић