Izveštaj o prisustvu Projektu

Izveštaj o prisustvu Projektu “Prezentacija kvaliteta obrazovno-vaspitnog rada škole, kao Resursnog centra odabranog od strane Ministarstva prosete, nauke i tehnološkog razvoja   iz područja rada Ekonomija , pravo i administracija“

 

Cilj projekta koji  realizuje MPNTR  i Druga Ekonomska škola iz Beograda kao resursni centar Ministarstva je: prenošenje znanja, kvaliteta, iskusta i primera dobre  prakse, međusobno učenje kao i razmena među učesnicima svih navedenih elemenata.

Prezentacija je održana 13. 12. 2108. g. U Čačku, u prostorijama Čačanske Gimnazije.

Ciljna grupa su škole Zapadne Srbije iz područja rada Ekonomija , pravo i administracija

Druga ekonomska škola je predvođena Direktorom Dejanom Nedićem i profesorima ekonomske grupe predmeta predstavila Virtuelnu praksu koja se kao pilot program realizuje u ovoj školi , Ekonomijadu ( 2014.g.bili domaćini), te projekte u oblasti nastave fizičkog vaspitanja.

Obukom o Virtuelnoj praksi učesnicima je prezentovano šta je virtuelna praksa, ko u akteri VP, kako stvriti tim i koji su koraci  u sprovođenju VP.

Virtuelna praksa podrazumeva obavljanje praktične nastave primenom saremene informacione tehnologije. To je praksa  online gde se koriste email, WhatsAPP, Viber Skype .

Virtuelna praksa namenjena je učenicima kojima je potrebna dodatna podrška : sportisti, deca iz seoskih sredina, sa zdravstvenim problemima, talentovana deca npr. u računarstvu….

Akteri BP su:

 1. Učenici koji je potrebna dodatna podrška
 2. nastavnici
 3. mentor iz privrede( kompanije)

Nakon što se identifikuju učenici mojima je potrebna podrška , pristupa se

koraku –planiranje VP-e koji podrazumeva:

 • Sastanak direktora , nastavnika i mentora
 • Sporazum o VP-i
 • Definisanje ishoda za VP

Tu je predstvljena BOŠ-Beogradska otvorena škola  koja pomaže i povezuje  školu i tržište rada kao i VIVET  sa platformom kojoj možemo da pristupimo na sledećem linku: http://www.platform.vivet-project.eu/index.php.

Projekat VIVET predviđa virtuelnu platformu koja pruža okvir za obavljanje zadataka, učenje i komunikaciju. Učenici, njihovi nastavnici i mentori iz kompanija tokom trajanja prakse aktivnosti predviđene planom i programom prakse prate i obavljaju putem platforme. Osim segmenta posvećenom zadacima i aktivnostima na praksi, učenici putem različitih kanala komunikacije koji se nalaze na platformi komuniciraju sa svojim nastavnicima i mentorima, ali i konsultuju lekcije i materijale koji se tamo nalaze.

DEŠ ima saradnju sa SINHRONO MI DOO ( Beograd)

 1. korak priprema učenika
 2. izbor nastanika

4.Određivanje načina komunikacije( preporuka je da ipak postoji fizički kontakt bar jednom nastanika i mentora kao i po potrebi).

 

 1. IZRADA PLANA I PROGRAMA VP-E

VP ne mora u 5 dana već samo definisati rokove koji se poštuju.Nastavnik ima najviše posla oko izrade projektnog plana Virtuelne prakse  gde se planira redni broj teme, naziv teme, shod, aktivnosti učenika, nastavnika i mentora.

 1. korak održavanje VP.

NPR: evidentiranje poslovnih rezultata ;mentor šalje učeniku materijal o rezultatima svog preduzeća, učenik vodi dnevnik,konsultuje se sa nastanikom, pita, traži pomoć, nasatnik pruža objašnjenja, pomaže učeniku oko nedoumica ,…

 1. korak izrada dnevnika
 2. korak ocenjivanje na osnovu ček liste za vrednovanje Dnevnika rada ( preporuka da nastavnici prakt. Nastave utvrde jedinstvenu ček listu za ocenjivanje čde imamo rednovanje teorijskog aspekta teme, praktična obrada podataka i dokumentaciju)
 3. korak- završetak rada i povratne informacije od svih aktera( tu smo imali priliku da vidmo obrazac mišljenja mentora i Dnevnik rada od nekolicine učenika DEŠ-a)

Nakon ove radne faze imali smo priliku da od Direktora Milibora Sakovića čujemo o Ekonomijadi: projekat „Ekonomijada „, koji se realizuje od 2009.g na inicijativu Srednje ekonomske škole iz Sarajeva i predstavlja  regionalni susret ekonomskih škola. U okviru ovog projekta  doneta je POVELJA  kojom  se promoviše znacaj uspostavljanja saradnje sa ekonomskim školama iz regiona i države, te obogacivanje te saradnje posetama, razmenema ucenika i iskustava u nastavi i praksi. Jedan od bitnih ciljeva je osnivanje asocijacije ekonomskih škola na nivou države i regiona.

Druga ekonomska škola je predstavila svoje iskustvo i način organizacije Ekonomijade  2014.g.

Ekonomsko –trgovinska škola iz Novog Pazara predstavila e projekte Erasmus +  “Friendship, learning and practice between a developed country and a developing country “ obaljanje stručne prakse u Oldenburgu kao i online nedelju koja se realizuje u ovoj školi. Suština online nedelje je da se lekcije otkucaju u Wordu sa pitanjima i zadacima i to postave na sistem, prate rad učenika, otklanjaju tehničke smetnje, realizuju  online nedelju , te na kraju analiziraju rezultate i anketirau učenike o kvalitetu ovakvog načina rada.

Poslednji deo obuke tj. prezentacije odnosio se na nastavnike Fizičkog vaspitanja i predlog DEŠ-e za uvođenje obrazovnog profila ekonomski tehničar-odeljenje za sportiste . Nastanici Fizičkog vaspitanja iz Druge ekonomske škole predstavili su svoje ideje za poboljšanje nastae fizičkog i podizanje svesti kod uzenika o potrebi zdravog života i vezi mentalnog i fizičkog zdravlja za uspeđnu nastavu drugih predmeta. Predstavljena je organizacija nastave fizičkog vaspitanja u de smene u balonu i dve spojene učionice, podelu na grupeM/Ž, međupredmetne kompetencije( Statistika-Fizičko vaspitanje, Primena protokola o pravilima koja važe na časovima fizičkog-kako poboljšati motivisanost učenika da i učestvuju na časovima fizičkog,kako se pružiti pomoć učenicima i koja su pravila kada učenik ne može da radi vežbe,  nose opremu, uveden termin subotom za bavljenje sportom, sprovođenje anketa o zdravoj ishrani, porodičnim odnsima,tučestvovanje na takmičenjima-svetsko školsko prvenstvo u fudbalu-Prag, saradnja sa školama iz Varaždina, Sarajeva te planove ѕa saradnju u budućnosti, ostvarenja u sportu na držanim igradskim takmičenjima ove škole).

Učesnici su postaljali pitanja i diskutovali, razmenjivali iskustva  nakon čega je usledila podela sertifikata koji imaju oblik internog stručnog usaršavanja.

 

                                 Podnosilac izveštaja

                                                                                  Jelica Kuzeljević

                                                                       Dana Palović