Takmičenje za najbolju fotografiju

Naša škola učestvuje u projektu prekogranične saradnje koji organizuje Nacionalni park „Sutjeska“ u okviru kog se organizuje i foto konkurs sa vrednim nagradama. Njihov dopis prenosimo u celosti:

JU Nacionalni park „Sutjeska“, Tjentište, je vodeći partner na projektu prekogranične saradnje koji se iz IPA Fonda finansira i implementira na prekograničnom području BiH- Srbija (Srbija, regija Užica i Prijepolja (Park prirode Zlatibor, Posebni prirodni rezervat Mileševska rijeka, pejzaži izvanrednih karakteristika „Kamena gora“ i „Ozren-Jadovnik“ i Bosna i Hercegovina, Nacionalni park Sutjeska, opština Foča).

Da bi se razumjela važnost zaštite životne sredine u ranoj fazi života, u okviru projekta organizujemo akciju „Čišćenje škole“ za učenike u osnovnim i srednjim školama u prekograničnom području, kao i „Dan prirodnog nasleđa“ sa takmičenjem učenika osnovnih i srednjih škola za najbolju fotografiju „prirodnog nasleđa“. Cilj ovih aktivnosti je podizanje svijesti o zaštiti i očuvanju prirode i bogatstvu prirodne baštine prekogranučnog područja.

Ovim putem pozivamo učenike svih razreda odabranih škola da svojim foto aparatima/mobilnim telefonima iskažu kreativnost i fotografišu prizore iz prirode, te da maksimalno jednu svoju fotografiju pošalju na e-mail adresu fotografija@sutjeskanp.com

Najbolje fotografije će biti promovisane u okviru promotivnog materijala JUNPS (posteri, brošure, flajeri, društvene mreže), šest najboljih će biti odštampano na platnu i izložene u izložbenom prostoru koji je dio Centra za naučno istraživanje i ekologiju na Tjentištu. Najboljih šest fotografija biće nagrađene sa vrijednim nagradama na posebno organizovanoj ceremoniji u NP Sutjeska.

Propozicije tamičenja za najbolju fotografiju:

  • Fotografija mora biti visoke rezolucije, min. 1920 h 1080p
  • Jedan učenik može poslati maksimalno jednu fotografiju
  • Obavezno je da na fotografiji bude motiv iz prirode (po mogućnosti neki motivi iz predjela prekograničnog područja kako je navedeno gore)
  • Autori nagrađenih fotografija biće potpisani, a preuzimanjem nagrade daju saglasnost JUNP Sutjeska da može fotografije koristiti u promotivne svrhe.
  • Rok za dostavljanje fotografija je 04.06.2021. godine. Naknadno dostavljene fotografije neće biti razmatrane.

Autori nagrađenih fotografija su obavezni da potpišu dokument o prenosu vlasništva, te da nagrade (opremu) zadrže u svom vlasništvu u periodu od 7 godina.

Spisak nagrada za najbolju fotografiju:

Red br. Naziv Količina

u kom.

Pojedinačna vrijednost
1. GPS uređaj sa futrolom i SD karticom 1 618,42 eur
2. Foto aparat 1 322,93 eur
3. Tablet 1 262,58 eur
4. Eksterni hard disk 3 148,93 eur